Над 2 милиона годишен оборот прогнозира аутсорсинг секторът до 3 години

business

Над 2 милиарда лева оборот от годишния БВП на страната ще прави аутсорсинг индустрията в България до три години. Това прогнизираха експертите от сектора кръгла маса във вторник, посветена на развитието на аутсорсинг индустрията и партньорството между публичния и частния сектор.

По думите на вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева, която откри форума, въпреки че правителството залага на износа на продукция с висока добавена стойност и развитието на високотехнологични производства като фактори за икономически растеж, разкриването на работни места в сектора на услугите е от сериозно значение, особено в период на стагнация в икономиката. „Впечатлява фактът, че за последните 4 години приходите от аутсорсинг в България са се увеличили с 60% и годишно секторът генерира приходи за около половин милиард евро. “, допълни тя.

В дискусията, посветена на ролята на аутсорсинг индустрията за подобряване на икомическата среда и растеж, участваха г-н Красин Димитров - заместник-министър на икономиката и енергетиката, г-жа Росица Янкова – заместник министър на труда и социалната политика и ръководители на водещи международни и български компании от сектора на аутсорсинг на бизнес процеси като Адеко България, АИИ Дейта Процесинг, Ай Би Ем Глоубъл Проусес Сървисиз, Булпрос Консултинг, Кока-Кола Хеленик България, КПМГ, С3i, Софика груп-част от ТелеТех, Съдерланд, Телус, Ърнст и Янг България, Юнифай България и др.

„Аутсорсинг секторът е един от най-бързо развиващите се в България, заетите в него надхвърлят 20 000 души като до няколко години броят им би могъл да нарастне до четири пъти при подходяща бизнес среда и насърчаване на инвеститори в сектора . Това задължава всички заинтересовани страни да подготвим стратегия за развитие на индустрията и съм убеден, че дискусията между правителството и бизнеса днес е първа и много важна крачка в тази посока .”, коментира г-н Стефан Бумов, председател на Българска аутсорсинг асоциация.

Като проблемни области, в които трябва да се работи съвместно, бяха очертани очертани: в образованието – подготовката на достатъчно квалифицирани кадри за индустрията; в социалната и трудова политика – евентуални негативни ефекти от повишването на осигурителните прагове и улесняване на възможността да се привличат хора от чужбина за работа в сектора в България.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.