Министерството на финансите обяви за изключителен успех новия външен дълг

Постигнахме изключителен успех вчера при пласирането на първата ни външна емисия в евро от 2016 г.“, заяви министър на  финансите Кирил Ананиев по време на брифинг. Той поясни, че това е станало в рамките на одобрените тавани за новоемитиран външен държавен дълг, заложени в Закона за изменение и допълнение на бюджета за 2020 г., както и в обемите по Средносрочната глобална програма за емисии, ратифицирана от Народното събрание през 2015 г. и актуализирана през първата половина на тази година в отговор на кризата, предизвикана от глобалната пандемия от COVID-19.

Емисията е обявена в два транша – 10-годишни и,  за първи път,  30-годишни книжа. „Тя предизвика безпрецедентен интерес сред инвеститорите, което доведе до заявки, надвишаващи над 4 пъти търсения от нас обем от 2 милиарда евро. В отговор на този безпрецедентен интерес, взехме решение да завишим размера на емисията до 2,5 млрд. евро, които разпределихме в два транша от по 1,25 млрд. евро“, заяви министър Ананиев.

Финансовият министър подчерта, че крайният резултат е уникален в досегашната икономическа история на България – постигнатата доходност по двата транша може да се сравни с тази при държави с по-висок кредитен рейтинг, в това число и страни от еврозоната. При 10-годишните книжа доходността е 0,389 %, с лихвен купон от 0,375 %, а при 30-годишните облигации - 1,476 %, с лихвен купон в размер на 1,375 %.

„Доверието към страната ни е на високо ниво, което се потвърждава и от участието на инвеститори от висок клас като централни банки, държавни пенсионни фондове и други институционални инвеститори с много широк географски обхват - Германия, Великобритания, САЩ, Нидерландия, Швейцария, Белгия и др. Българските инвеститори придобиха 16% от общия обем на книжата“, отбеляза Кирил Ананиев. „По този начин се позиционираме в групата на страните, които са или достатъчно развити, или достатъчно богати, или достатъчно дисциплинирани, за да включват нашите държавни ценни книжа в портфейлите си като обезпечение с достатъчно добър клас“, допълни зам.-министърът на финансите Маринела Петрова.

Министър Ананиев уточни, че набраните с емисиите средства ще се използват за рефинансиране на съществуващ дълг, за увеличаване размера на фискалния резерв, за финансово осигуряване на социално-икономическите мерки, които прие правителството във връзка с COVID-19 и за икономическото възстановяване на страната, както и финансиране на бюджетния дефицит. Ананиев напомни, че лимитът на дълга беше увеличен на 10 млрд. евро. След реализирането на настоящата емисия по Глобална средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари остават нереализирани 2,356 млрд. евро, като до края на годината не се планира друго излизане на външните капиталови пазари.

Министър Ананиев подчерта, че успехът на емисията е в резултат от дългогодишните усилия по поддържане на строга фискална дисциплина и изключително ниско ниво на външния дълг. България е на второ място в Европейския съюз по равнище на дълга като дял от брутния вътрешен продукт след Естония. „Ключов фактор за забележителното представяне на страната ни на международните капиталови пазари, без съмнение, е присъединяването на България към валутния механизъм (ERM-2) през юли тази година“, допълни той.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.