Как държавата стимулира ИКТ фирмите

IKT

Прагът за сертифициране на проекти за високотехнологични производства и услуги е от три до пет пъти по-нисък от базовия. Това каза заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Жулиета Хубенова по време на международната кръгла маса „Българският ИКТ износ – залог за икономически растеж“. Хубенова представи пред участниците във форума основните мерки на държавата за стимулиране на бизнеса в сферата на информационните и комуникационните технологии.

Основен критерий за сертифициране на проекти според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), е размерът на инвестицията, поясни г-жа Хубенова. Базовата сума за клас А е 20 млн. лв., а за клас Б – 10 млн. лв. Този праг е сериозно намален за проектите във високотехнологични производства и услуги. Това е възможност тези проекти също да се ползват от държавната подкрепа, предвидена по закон.

Едно от основните предизвикателства пред компаниите от ИКТ сектора е намирането на квалифицирана работна ръка, сочи изследване, представено в рамките на форума. В тази насока, Хубенова припомни, че един от стимулите, регламентирани в ЗНИ, предвижда до 25% от разходите на работодателя за обучение, да бъдат възстановени. Това важи както за проектите от клас А, така и от клас Б.

Оперативната програма Конкурентоспособност е един от основните лостове на държавата в подкрепа на иновативния бизнес, подчерта г-жа Хубенова. За финансирането на иновативни проекти са заделени общо 246 млн. евро от средствата по линия на финансовия инструмент. На тази база получават подкрепа проекти за насърчаване на развойната дейност и внедряване на иновации, също и за защита на индустриалната собственост на българските предприятия и изследователски организации. .

Фирмите от ИКТ сектора ползват предимство и при кандидатстване по процедури за технологична модернизация в предприятията, тъй като секторът е определен за приоритетен от правителството.Друга възможност за подкрепа по линия на ОП „Конкурентоспособност“ е участието на ИКТ фирми в специализирани изложения и търговски мисии в чужбина, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, подчертаха още участниците във форума.

Пред участниците в конференцията зам.-министър Хубенова представи и развитието на проекта за изграждане на „София тех парк“, който се финансира с 50 млн. евро от Оперативната програма „Конкурентоспособност“. В новия технопарк трябва да бъдат събрани най-добрите научни разработки с потенциал за пазарна реализация, бизнесът, който може да ги използва и организациите, които могат да осигурят финансирането на този процес.


Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.