ИТ промените, без които бизнесът не може

businesspeople3

CRM системите,  следвани от различните мобилни приложения за по-ефективно сътрудничество между партньори и решенията за по-бърза обработка на документи, са сред най-важните и необходими промени в ИТ за българския бизнес. Около тази теза се обединиха участниците в 13-тата национална конференция за системи за управление на бизнеса в четвъртък.

„Внедряването на информационни системи в българските предприятия води до създаване на инструменти за по-ефективно управление на бизнеса, изграждане на стабилна икономическа и социална обстановка, икономически растеж и конкурентноспособност”, каза Никола Стоянов, Изпълнителен директор на ИАНМСП.

Според Калин Цветанов, управител на iSystems Group, бизнес нуждите на микроикономическо ниво също оказват приоритетно значение за по-високата финансова ефективност на дейността на дадена организация. По думите му, бизнесът се изправя пред няколко технологични и бизнес предизвикателства, обусловени от два основни фактора: промененото поведение на крайните потребители, което от своя страна предопределя и промяна в поведението на бизнеса и cloud факторът,  заради който компаниите се нуждаят от предлагане на нови ИТ решения.

Всички тези промени в поведението на бизнеса доведоха и до промяна и в изискванията на компаниите към ИТ услугите. По думите на Марио Илиев от  AstraZeneca,  за да се осъществи ефективно управление на бизнеса е нужно самите компании да бъдат по-гъвкави, да контролират своите разходи, да умеят да посрещат рискове и да сътрудничат успешно с  вътрешни и външни партньори.  В тази насока той даде за пример различни виртуални приложения, използвани от компанията му, някои от които са: аудио-конферентни връзки, свързващи над 50 000 служители, без да им се налага да пътуват,  виртуални събития, приложението SharePoint, благодарение на което се споделят различни файлове, идеи и се задават коментират въпроси за дейността на фирмата,  както и  вътрешните социални мрежи, в които могат да участват повече от 16 000 служители, споделяйки си информация за тяхната ежедневна работа.

През последните години безспорно в центъра на темата за ИТ услугите за бизнеса попадат облачните технологии. Според Боян Мартинов от Intelligent Systems Bulgaria, те превъзхождат on premises решенията по множество показатели, сред които са : минимален риск за загуба на данни, заплащане за реално потребление, достъп до информация от всяка точка и по всяко време, отпадане на необходимостта от закупуване на хардуер и софтуер.

По думите му,  България се намира на 4-то място по Интернет свързаност след Южна Корея, Япония и Латвия и затова много чуждестранни фирми регистрират сървърите си в наши Data центрове.

Според изпълнителния директор на SAP България, Румяна Тренчева, бизнесът се трансформира в две направления: системи за аналитичност ( Business Intelligence) и мобилност, изразена в наличие на единна мобилна платформа.  Тя прогнозира, че до 2015 г. ще има над 1000 бизнес приложения, разработени от 1 млн. софтуерни специалисти.

 

Автор: Кристина Николова

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.