Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 20, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Едва една четвърт от парите по ОП „Конкурентоспособност“ са стигнали до бизнеса

Едва една четвърт от парите по ОП „Конкурентоспособност“ са стигнали до бизнеса
Мария Черешева

Преструктуриране на управляващите звена, съкращаване на документацията, обещания за електронно подаване на формулярите за кандидатстване... Това са само част от мерките, с които управляващите се надяват да ускорят усвояването на средствата по една от най-ключовите оперативни програми у нас – тази за насърчаване на бизнеса.

Данните за разплатените към компаниите средства по ОП „Конкурентоспособност“ към 27 юли 2012 г., обаче, далеч не са толкова обнадеждаващи. Пет години след старта на програмата плащанията по проекти за бизнеса са едва 605.7 млн. лв., или малко над 26% от общия бюджет в размер на финансовите средства от близо 2.3 млрд. лв. В този смисъл, съмнение буди капацитета на отговорните институции да разплати навреме (до края на 2013 г.+2 години за финализиране на проектите) оставащите около 1.7 млрд. лв.

От изнесените от управляващия орган по години данни става ясно, че най-голям обемът на плащанията е бил през 2010 г. - 432 701 653.15 лв. През следващата година, обаче, разплащанията се свиват близо 5 пъти до 87.7 млн лв. Към момента за 2012 г. до компаниите са достигнали 76.2 млн. лв. и надеждата е разплатените средства сериозно да надминат скромните нива от миналата година.

Данните по приоритетни оси сочат, че най-голям дял от плащанията по ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятия”, или близо 390 млн. лв. В рамките на тази ос се създават фондове за облекчено кредитиране на МСП, стартиращи, иновативни фирми, гаранционни фондове и т.н., а не се разпределят ресурси директно за проекти на фирмите. Следва приоритетна ос 2 "Повишаване ефективноста на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда " с разплатени малко над 177 млн. лв.

Най-малко финансови средства са разпределени по ос 1 за създаване на иконимика, базирана на знанието и иновациите – едва 11. 863 млн. лв., независимо от високите цели, които ЕС си поставя за развитието на иновациите в страните членки. Тук положително влияние би могъл да има проектът за технологичен парк „Софиа тек“, за който вече са осигурени 50 млн. лв. по линия на програмата. В момента тече и договорирането по схемата за въвеждане на иновативни дейности във фирмите с бюджет от близо 40 млн. лв.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.