До 2020 г. обемът на данни в световен мащаб ще се увеличи 44 пъти

keyboard

Обемът на данни в световен мащаб се очаква да се увеличи 44 пъти за периода 2009 – 2020 г.  Това коментираха анализаторите от IDC на конференцията „Бизнес анализи и обработка на големи масиви от данни”. Според Нели Вачева, управител накомпанията, от тук нататък, мениджърите на предприятия ще бъдат изправени пред сериозни предизвикателства и техният успех ще зависи  в голяма степен от способността им  да използват ръста на Big Data.

Едно от тези предизвикателства се открива в лицето на информацията, която трябва да бъде събирана и анализирана в реално време . Обемът, скоростта и структурата на данните са трите значими фактора , за да може дадена компания да спечели предимство пред друга.  По отношение на обработката на големи масиви от данни възниква и проблемът дали системите за анализ са съгласувани със стратегията на дадена организация и дали тя  е достатъчно зряла, за да анализира правилно натрупаните данни.

Въпреки тези въпроси, при обработката на Big Data се наблюдава положителна тенденция, която ни показва, че ще има съответствие по отношение на това, което искаме да получим като резултат от анализите на данни и това, което ще получаваме.

Едно от доказателствата за тази тенденция е, че заедно със събирането на данни, те се  архивират с цел да могат да се използват днес, след една или след десет години.

„Няма точно определение на понятието „Big data”, а и зависи много от гледната точка“ - посочи един от лекторите - Николай Миленков, Мениджър „Продажби и бизнес развитие“ в Балкан Сървисис. Според него, говорейки за „Big data”, мнозина разбират по-скоро базите данни на големи международни вериги или базата с над 50 милиарда снимки на социалната мрежа Facebook, като смятат, че в България няма примери за наличието на толкова „големи данни“. По време на лекцията обаче Миленков опроверга това твърдение, представяйки проект за българска ритейл верига, чиито данни не са сравними като обем с горните примери, но комбинациите от тях и сеченията по между им оформят обем, чиято стойност не може да бъде назована.

Според мениджъра, за да заработи една компания с големи данни, тя трябва да е достатъчно зряла и да се фокусира в три ключови приоритета: да изгради система за управление на корпоративното представяне (corporate performance management), да развие ясно структурирана система от знания (knowledge system), както и да осигури на служителите от всички нива възможност да взимат бързи и ефективни решения.

„Не бива да забравяме, че големите данни позволяват на компаниите да внедрят нови бизнес модели, които да променят изцяло начина им на работа. Затова  ние експертите в ИТ бранша постоянно търсим отговори за повишаване на ефективността при обработката на Big Data”, категоричен бе управителят на фирма „Яктор”,Александър Марков.

 

Автор: Кристина Николова

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.