Дали не е време да приемете етичен кодекс и кодекс на поведение за компанията?

business-Pixabay

Питате ли се понякога дали бизнесът ви няма нужда от етичен кодекс, кодекс на поведение или пък и от двете? И каква е разликата между тях?

Разликата е, че етичният кодекс осигурява насоки за вземане на решения, докато кодексът на поведение определя специфични поведения, които се изискват, както и кое поведение е забранено.

Големите корпорации обикновено имат и двете и често ги комбинират в един документ, свързан с управлението, за да определят последователен стандарт на поведение на служителите в множество отдели.

Малките компании обикновено започват бизнеса си без такъв кодекс. Създаването му обаче е добра практика по няколко причини: помага за определяне на фирмената култура; задава стандарти и очаквания за поведението на служителите; служи като маркетингово средство за потенциални клиенти и партньори, които предпочитат да правят бизнес с тези, които споделят подобни ценности.

Етичният кодекс:

определя приемливото поведение; насърчава прилагането на високи стандарти; осигурява еталон за самооценка; установява рамка за професионални отговорности; популяризира и подобрява марката. По същество вашият етичен код отразява вашите основни ценности. Той съдържа широки изявления, които отразяват ангажимента на вашата компания към защитата на интелектуалната собственост, насърчаване на добрите отношения в общността, отношение към културните различия, екологични  отговорности и действия, политика за безопасност и здраве, спазване на нормативната уредба, професионални стандарти и очаквания и др.под.

Ако етичният кодекс е по-скоро философски твърдения, тогава в кодекс на поведение е разяснено дали конкретни поведения или действия са приемливи, или не са приемливи. Защо това е необходимо? В крайна сметка, не знаем ли всички кое е правилно и  кое – грешно?

Понякога границата се размива и не е съвсем ясна.

В кодекса на поведение

се описва в детайли кое е прието и кое е неприемливо в компанията. В кодекса на поведение трябва също да се уточни как да се докладва за нарушение на фирмената политика или етика, както и последиците за несъобщаване на нарушение или предоставяне на невярна информация при опит за прикриване на нарушението.

Освен поощряване на положителното поведение, в кодекса трябва да се заложат и мерки за предотвратяване на поведение, което няма да се толерира, например неуважително или пристрастно третиране на хората въз основа на раса, пол, социална класа или религия, пристрастност към колеги и клиенти, използване на корпоративни ресурси за лична употреба

Защо се нуждаете от етичен кодекс и кодекс на поведение?

Създаването им установяват последователни стандарти за поведение, които насърчават работата в екип, сътрудничеството и взаимното уважение. Установява се и правна защита срещу лоши практики и действия.

Кодексът установява рамка служителите да формулират решения, които да се съгласуват с споделени ценности. Документът е и обща  основа за взаимодействие с клиенти, доставчици, партньори и други заинтересовани страни.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.