Големият бизнес софтуер зад малкия екран на мобилния телефон

smartphone-500x198

Където и да сме, е добре по всяко време да можем да решим някой делови проблем чрез смартфона си. Какви системи за управление на с отдалечен и мобилен достъп се предлагат на практика в България?

Мобилният достъп до бизнес данни е от съществено значение за много компании и често е конкурентно предимство (или дори конкурентна необходимост) в продажбите. Enterprise Mobility е термин, който означава преди всичко гъвкавост чрез осигуряване на лесен достъп до информация и бизнес процеси на служителите, където и да се намират те и по всяко време. Той може да обхване всичко - от интеграция на мобилни телефони с корпоративната информационна система, осигуряваща бърз достъп до информация, до повишаване на производителността на хората.

[D]нес повечето доставчици на системи за управление на бизнеса гордо заявяват, че техните решения позволяват работа през мобилни платформи и устройства и че мениджърите могат даимат достъп до фирмените данни от своите смартфони. Но какво всъщност ги кара да „оразмеряват” системите си за малкия екран на мобилния телефон? И дали това не е само една потребителска мода, която не носи чак толкова осезаеми резултати за бизнеса? Вероятно за много компании ERP приложенията за мобилни телефони не могат да осигурят добра възвращаемост на инвестициите, но за други ползите могат да бъдат значителни. Съществуват обаче няколко тенденции, които са общовалидни за всички.

Следващото поколение служители залагат на нетрадиционните стилове на работа

Процесите през последните няколко години са такива, че фирмите наемат служители, които са с по-ниска квалификация и поради това - с по-слаба производителност. Те не допринасят в максимална степен за развитието на бизнеса и затова на фирмите са им нужни хора с по-добри умения. Оказва се обаче, че няма откъде да ги вземат, защото миграцията на таланти в рамките на държавите и отвъд тях много бързо се разраства. Всички знаем, че поради редица комплексни причини, за България това означава по-скоро липса на опитни кадри, отколкото прилив на такива. И поради това, където се усети дефицит на квалифицирана работна сила, той се задоволява с първата появила се. Производителността започва да спада и изглежда за много от родните фирми това се превръща в сериозен проблем. Те са готови веднага да „глътнат” подходящите за бизнеса им служители, но или трудно ги намират, или, когато ги намерят, не могат да ги привлекат. Какъв би могъл да бъде изходът от подобна ситуация?

Работодателите, които имат усъвършенстван подход за управление на работната сила, отчитат тези предизвикателства и, както изглежда, се насочват към две ключови неща – оптимизацияна бизнес процесите и развитие на фирмените информационни системи в посока на по-голяма мобилност. Или обобщено: оптимизация на бизнес процесите и средата, в която се развиват те, посредством използване на отдалечен мобилен достъп чрез мобилни устройства. Защо точно това да е едно от възможните решения за справяне с дефицита на най-важния ресурс в една компания – човешкият? Защото начинът на работа се променя спрямо новите ценности и вярвания на младите специалисти при избора на работодател.

Според втория световен годишен доклад за технологии Cisco Connected World Technology Report, тяхното желание е да им бъде предоставена възможност за гъвкава употреба на устройствата във фирмата, както и трудова мобилност. С други думи дистанционният достъп и гъвкавото работно време влияят върху избора на работа. Най-малко един от четирима служители (29%) в световен мащаб заявяват, че липсата на отдалечен достъп ще повлияе на решението им относно работата, като например да напуснат компанията по-рано, отколкото по-късно, да не полагат максимални усилия или направо да отхвърлят предложението за работа. Седем от всеки 10 (71%) смятат, че устройствата, предоставени от компанията, трябва да бъдат разрешени както за бизнес, така и за лична употреба, поради смесването на работните и личните комуникации в ежедневния им начин на живот. Четирима от петима студенти (81%) искат да изберат устройството, с което ще работят – като получат бюджетни средства за закупуването му по техен избор или като донесат лично такова в допълнение към стандартните апарати, предоставяни от компанията.

Тук трябва да споменем и изводите по отношение на дистанционния достъп до фирмените информационни системи. Според изследването, трима от 10 студенти в световен мащаб (29%) смятат, че след като са започнали работа, е по-скоро тяхно право, а не привилегия, да имат възможността да работят дистанционно с гъвкав график. Двама от пет (43%) смятат възможността да се свързват към фирмената мрежа от всяко място и по всяко време за жизнено важна функция на тяхната работа. Един от четирима вярват, че тяхната продуктивност ще се увеличи, ако им бъде разрешено да работят от вкъщи или дистанционно.

Всички данни посочват едно: следващото поколение служители все повече наблягат на гъвкавостта и мобилността, както и на нетрадиционните стилове на работа.

Непрекъснатото онлайн присъствие е новото изискване на съвременния бизнес свят

Фирмите се стремят да балансират работата на настоящите и бъдещи служители с бизнес нуждите им. Това става на фона на нарастващите възможности за мобилност, и технологиите, които могат да предоставят достъп до информация неограничено – от виртуализирани центрове за данни и изчислителни облаци (cloud computing) до традиционни кабелни и безжични мрежи. Технологиите за отдалечен достъп позволяват на служителите да имат достъп до фирмените мре жи и софтуерните приложения, които подкрепят дейността на бизнеса. Този тип решения стават все по-популярни и отговарят на тенденцията за гъвкаво работно време и работа от вкъщи. Из- ползването на виртуални частни мрежи (Virtual Private Network - VPN) е един от начините да бъдат посрещнати тези нужди, както и нуждата от отдалечен офис.

Непрекъснатото онлайн присъствие е новото изискване на съвременния бизнес свят. Където и да сме, ние трябва по всяко време да можем да решим някой бизнес проблем, като използваме информационните системи на компаниите, в които работим. Решенията за отдалечен достъп до данните, върху които е построен бизнесът, са част от промяната на работната ни среда. В глобален мащаб все повече фирми взимат на работа служители, които работят от своя  домашен офис и им предоставят отдалечен достъп до информационните си системи. Въпреки известната липса на възможност за текущ контрол на дейността на подобни служители, чрез използване на технологии за отдалечен достъп бизнесът все пак се стреми да увеличи производителността на онези от тях, които се чувстват удобно в този стил на работа и отговорно полагат труд, без да се ограничават във времето и пространството. Още повече че финансовата криза даде началото на една вълна от непрекъснати реорганизации на структурите на разходите във всеки бизнес.

 

Една от многото възможности да се намалят разходите е да се увеличи броят на служителите, които работятот дома си. Все пак, традиционният начин на работа, свързан с мястото, съдържа вградени в себе си много разточителни практики. Освен това, схващането, че „работенето от дома” е синоним на „мързеливо работене”, всъщност не е много вярно. Когато служителите получат повече автономия, те работят по-усилено, по-благодарни са, остават свързани къмбизнеса и в крайна сметка са по-продуктивни.

Развитието на мобилните комуникации и тяхната повишена достъпност създадоха още едно ново понятие –мобилна работа. Служителите, които са в непрекъснато движение, се нуждаят от правомощия и инструменти за работа, докато пътуват или посещават чужди офиси. Днешната работна сила е по-мобилна от всякога и всеки ден все повече хора работят от произволен брой отдалечени работни места. Това са екипи, които са разпръснати навсякъде в пространството и  вероятно се опитват в реално време да работят с клиенти, доставчици, консултанти, външни партньори и т.н. Те имат нужда от най-актуалната информация, за да правят светкавичнисправки, да наблюдават тенденции, да черпят съпътстваща информация, да знаят наличности, да предлагат най-новите цени, да направят поръчка. С други думи, чрез мобилен, отдалечен или уеб достъп до информационните системи на фирмите, тези хора могат винаги да са на линия, да продават повече и да обслужват клиентите по-добре.

Уеб базирани системи за управление на бизнеса

Традиционните локални ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relationship Management) системи са великолепни. Развитието им в уеб системи обаче даде нови, онлайн възможности за управление на бизнес процесите на една фирма – чрез достъп до бизнес информация, използвайки интернет браузър. Такъв подход позволява на служителите достъп до общ потребителски интерфейс от широка гама настолни и мобилни устройства. По всяко време. По същество това са най-модерните в момента системи, които печелят неимоверна популярност сред потребителите, най-вече заради мобилността, която предоставят, независимостта от работното място, от конкретен персонален или мобилен компютър или смартфон, без ограничение на работното време за  достъп до тях. Допълнителният бонус е лесният начин на работа, поради по-опростения потребителски интерфейс – стандартизиран и познат за интернет потребителите. Това са системите, които позволяват на компаниите да работят в интернет среда и лесно да интегрират бизнеса си с другите играчи на пазара. В бъдеще най-вероятно те ще изместят от пазара традиционните системи за управление на бизнеса с „малък и среден обхват”, чиято поддръжка е много по-трудна.

Че всичко това ще се случи, проличава от развитието на информационните бизнес системи в глобален мащаб в контекста на концепции като SaaS (Softwre as a service) и Cloud Computing. На-пример CRM платформите Salesforce CRM, Oracle нCRM On Demand, Microsoft Dynamics CRM Online, NetSuite CRM +, решенията върху SAP NetWeaver, SugarCRM и много други. Разбира се, управлението на взаимоотношенията с клиенти въобще не е единствената сфера, която се променя под влиянието на новите технологични тенденции. Като цяло, към всякакъв вид интегриран бизнес софтуер вече може да бъде достъпван през уеб –за управление на финансите и счетоводството, за управление на електронна търговия, за управление на проекти и  сътрудничество, за управление на човешките ресурси, за управление на комуникациите, за използване на геопространствена информация и т.н. Днес почти всички големи ERP системи или части от тях могат да работят като уеб клиент, който се нуждае само от браузър и мрежова връзка (например Oracle E-Business Suite, mySAP.com, Infor ERP SyteLine и т.н.).

Тенденцията за предоставяне на бизнес софтуер през уеб не е запазена само за глобалните производители, но и за българските. Алое Ко разработва SaaS ERP системата Е1@ON-LINE,която е предназначена за микро и малки фирми; онлайн базираната система Бизнес процесор на dWare обхваща счетоводните процеси на много от държавните и общински институции; фокусът на Омега Софт е насочен върху усъвършенстването на уеб система за управление на човешките ресурси; AS Systems пусна своя Атлас WebCRM; бизнес моделът на Methodia е изцяло стъпил на предлагане на CRM и BI (Business Intelligence) функционалности през уеб; онлайн базираната система nZoom на БГСервиз предлага функционална комбинация от няколко класически уеб софтуерни решения, чрез SaaS модел; Бонев Софт Одитинг е бизнес партньор на Стоун Компютърс, за да предлага своята АЖУР 7 ERP с пълните й функционалности като Cloud Computing услуга; GenSoft работи върху Bizzio - новия си изцяло уеб базиран бизнес софтуер, предвиден за развитие в облака; ERP системата в областта на търговията и производството SelMatic Plus на фирма

Селматик предлага уеб вариант на BI приложение за анализи; ERP & ME System TECHNOCLASS на L-Class за управление на промишлени групи и холдинги също е уеб базирана и реализира концепцията SaaS.

Списъкът далеч не е изчерпателен и би могъл да бъде добавен и списък с локални бизнес софтуерни системи, чиито ресурси могат да бъдат достъпвани отдалечено през всеки популярен браузър, без значение от операционната система. Допълнително бихме могли да споменем и български компании, които влизат в партньорство с външни доставчици на уеб бизнес софтуер – Onboard, която предлага CRM услугите на Selesforce. com, DOD Consult, която разработи базираната на SAP NetWeaver уеб ERP система за малкия и среден бизнес Business Fruits, както и отново стъпилата върху SAP уеб система BusinessBox; Microinvest, която предлага и интегрира продуктите си с уеб базираната система SugarCRM; и т.н.

Очевидно е, че всички производители в една или друга степен се стремят да развиват системите си в посока на това да бъдат достъпни през уеб, да се предлагат чрез концепциите SaaS и Cloud Computing. Онези производители, които все още не разполагат с подобна възможност, планират развитие в тази насока в близките 24 месеца. Зад това състояние на нещата стоят няколко основни принципа – възможността да се използват софтуерните бизнес системи подобно на банкомат (да се тегли толкова, колкото трябва), да се спестяват разходи и усилия, както и да се работи на най-ефективните места и в най-ефективното време. Последното означава, че гъвкавостта, чрез мобилност тук вече се превръща в правило, а не в изключение. Това си личи и в резултатите на изследването 2011 IBM Tech Trends Report, според които 51% от анкетираните (4 000 ИТ специалисти от 93 държави) посочват приемането на облачните технологии като част от тяхнатастратегия за мобилност.

Мобилен достъп до бизнес системите

Тенденциите, които определят бъдещето на бизнес софтуера и които постепенно се трансформират в технологични решения, са няколко. Понастоящем най-съществена изглежда нарастването на свързаността в световен мащаб и използването на т. нар. „умни” устройства. Тя налага и един нов начин за ползване на системите за управление на бизнеса, а именно чрез използването на PDA, смартфони, таблети и т.н.

Според проучване на IDC, 46% от американските и 34% от европейските компании включват сред приоритетните си ИТ задачи осигуряването на достъп до корпоративните приложения от мобилни устройства. Един от пътищата това да се случи е, когато въпросните бизнес системи са уеб базирани, достъпни през мобилен браузър или специализирани приложения, или локални, но с опция за мобилен достъп. Тук също могат да се отчетат забележителните усилия на глобалните доставчици на системи за управление на бизнеса. Например SAP(след закупуването на Sybase) разработи технологичната платформа Sybase Unwired Platform, която позволява на бизнес приложенията да се предоставят с много високо ниво на сигурност и леснота на използване от крайните мобилни потребители (тя не е ограничена само до продукти на SAP, а може да извлича данни и от други приложения). Софтуерният разработчик вече показа как някои от новите версии на продуктите им вървят на Apple iPad. Използвайки новите уеб възможности, Infor представи нов „мобилен” модул, който позволява на потребителите да работят с ERP SyteLine от техните мобилни устройства. Работата със системата се осъществява чрез малки форми, които могат да бъдат извиквани чрез браузър на мобилно устройство.

Microsoft осигури софтуерните решения NAVmobile и AXmobile, създадени като допълнение към ERP системите Microsoft Dynamics. Те предоставят мобилен достъп до данните в двете ERP решения. У нас е факт мобилно CRM решение за работа с Microsoft Dynamics CRM, разработено от Балкан Сървисис. Новата версия на Epicor iScala ERP също съдържа в себе си функционалности за мобилен достъп на потребителите. Oracle E-Business Suite предоставя достъп от мобилни устройства до бизнес приложения за автоматизация на различни бизнес процеси.

Български разработки в посока мобилна функционалност в системите за управление на бизнеса също не липсват. Те са с разнопосочно направление и обхващат различни области, най-вече в сферата на мобилната търговия и продажби. Повечето от тях залагат отново на уеб интерфейсите или олекотените уеб версии, чрез които необходимите функционалности да бъдат достъпни чрез мобилни устройства, но има и специализирани мобилни приложения. Бонев Софт е в партньорство с фирма Дата Плюс във връзка с Windows базираните преносими устройства с пълната функционалност на Palm Os за системата АЖУР7 ERP. Елит Софтуер в момента е в процес на разработка на специален уеб базиран интерфейс за тяхната интегрирана система за управление на бизнеса Zeron V/4 - за работа, както чрез професионални мобилни устройства, така и чрез таблети и смартфони. Клиентите на складовата система MoneyWorks на GenSoft използват Palm устройства с инсталиран софтуер на компании партньори. Засега дизайнът на потребителския интерфейс на уеб системата за човешки ресурси Omeks Enterprise на Омега Софт е проектиран за апарати с по-големи екрани и поради това работата през мобилно устройство с малък формат създава известно неудобство на потребителите. Поради тази и други чисто технически съображения, Omeks Enterprise ще предложи допълнителни инструменти за „публикуване“ на екрани, бизнес млогика и данни за оптимизиране, при ползване върху Android, iOS, Windows Phone 7 и BlackBerry. При Селматик най-новото попълнение в развитието на системата е Android приложение, което допълва вградените функционалности на телефонния указател с данни, синхронизирани от база данни на SelMatic Plus. В момента се разработва версия 3.0 на TaxExport online, част от която ще бъде достъпна и през най-широко разпространените мобилни устройства. Системата е предназначена за лицензирани складодържатели и регистрирани лица по смисълана Закона за акцизите и данъчните складове.

Tози списък, разбира се, също далеч не е пълен, но тук по-важно е да се види, че, докато все още има пропаст между тези, които се нуждаят от мобилен достъп до ERP, и тези, които в момента му се наслаждават, всички вече разбират, какво всъщност е значението на мобилнитеустройства в бизнеса и необходимостта от интеграцията им с бизнес системите.

По-дълбоки бизнес отношения

Вижда се, че българските производители на софтуер за управление на бизнеса започват, въпреки тежката финансова криза и свиването на обема на внедрявания, да инвестират време и усилия, за да са в крак с реалностите на пазара. За да го постигнат, те постепенно съобразяват продуктите си с изискванията за отдалечен, уеб или мобилен достъп до техните функционалности. С мобилните ERP приложения, фирмите могат да се възползват от подобрено качество на обслужване, по-точни данни в оперативната и стратегическа работа, по-голяма производителност и, разбира се, от конкурентно предимство. Друг положителен ефект за фирмите е, че мобилността при различните видове софтуер за управление на бизнеса ще повиши производителността. Мобилните професионалисти често прекарват много време в чакане по летища или в хотелски стаи. С достъпдо ERP софтуер чрез мобилни устройства, това време може да се използва по-продуктивно. И не на последномясто – при една делова интеракция незабавният достъп до информационните ресурси на компанията изгражда значително по-дълбоки бизнес отношения.

Автор: Ваню Кръстев

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.