В Ардино може да се появи бизнес инкубатор

rastej

Изграждането на бизнес инкубатор в община Ардино по модел на подобен инкубатор в ирландския гр. Корк е една от целите на проекта „Предприемачество без граници” на Фондация ИКТ Клъстер. Той е финансиран по Оперативната Програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и се изпълнява съвместно с инкубатора КоркБИЦ и Община Ардино. Сред целите на проекта са също да се стимулира заетостта и развитието на Ардино, чрез предоставяне на специфично обучение за предприемачи в общината, да се създаде предприемаческа култура и да се насърчи бизнес мисленето в младите хора от общината, чрез трансфер на добри практики за обучение и ноу-хау от инкубатора в Корк, Ирландия. Освен това с проекта се цели също и да се утвърди прилагането на иновативни методи за квалифицирано обучение по предприемачество както и да се създаде екосистема за развие на самостоятелна стопанска дейност и насърчаване на предприемаческия дух в Ардино.

Община Ардино попада в категорията на „Изостаналите селски райони”, има високо ниво на безработицата – 26% спрямо икономически активното население към 30 април 2013 година и се осеща осезаема липса на млади хора. Затова и на развитието на човешките ресурси в рамките на проекта, с акцент върху предприемачеството се разглежда като възможност за подобряване на качеството на живот и насърчаване на социалното включване в общината.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.