Българският пазар на хартия отчита стабилен ръст

paper-boats-1418061-m

Печатната индустрия придобива все по-голямо значение и у нас, свидетелство за което е и продължаващия ръст на българския пазар на хартия. От бранша отчитат увеличение на оборотите и търговията на произведените в България хартия и картон, независимо от повишаването разходите за суровини, транспорт и енергия.

По думите на Пламен Личев, директор „Търговско направление“ в Полиграфснаб АД, с влизането ни в Европейския съюз пазарът на хартии в България се е увеличил. За сравнение през 2010 г. са произведени 356 хиляди тона хартия в картон, през 2011 г. този дял се повишава на 368 хил. т. , а през 2012 г. достига 391 хил. тона.  По отношение на отпадъчната хартия през 2010 г. в България са произведени 111 хил. тона, за 2011 г. те се увеличават на 127 000 т. , а през 2012 г. достигат 139 хил. тона.

Освен ръста в обемите, на пазара се наблюдават и нови технологични решения, дължащи се на „миграцията” на читатели от хартия към интернет. Същевременно, хартията продължава да измества найлона в резултат от стремежа към по-екосъобразно производство.

Според Бернхард Брандщатер, търговски мениджър в Müller Martini, бъдещето на печатните технологии се открива все по-ясно в лицето на офсетните печатарски машини, които за разлика от Flexo и Roto  машините предоставят най-високо качество на отпечатване, по-големи възможности за производство, стандартизиран предпечат, който улеснява процеса на печатане, най-висок диапазон за резолюция и сравнително ниска цена: 8 евро за 1 кв. м.

„ С промяна на изискванията на потребителите към опаковките, се наложи да се променят и печатарските технологии. Днес потребителите искат по-цветни опаковки, с повече снимки, а задоволяването на тези желания означават разходи, по-кратки периоди на изпълнение и отговор на изискванията за опазване на околната среда. Именно заради това  днес все по-голяма част от печатната индустрия разчита на офсетните печатарски машини”, заяви Брандщатер.

 

Автор: Кристина Николова

 

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.