Бизнес климатът се повишава

business-idea-647205_960_720

През април 2018 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец като подобрение е отчетено и промишлеността, и в строителството, и в търговията на дребно, и в услугите, съобщи Националният статистически институт.  

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 0.7 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-благоприятни са и прогнозите им за износа и производствената активност през следващите три месеца.

Между януари - април 2018 г. излишъкът от мощности се увеличава, а средното натоварване в промишлеността се оценява на 73.7%, с 3.1 пункта под януарското равнище. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните проблеми за развитието на бизнеса, като последната анкета отчита засилване на негативното им влияние.

Бизнес климатът в строителството се покачва с 5.1 пункта спрямо март в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение сегашната строителна активност е повишена, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо януари и се оценява на 7 месеца, а очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца се подобряват. Основните фактори, затрудняващи дейността в сектора, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Подобрението на показателя е с 0.5 пункта в търговската мрежа, прогнозите са през следващите три месеца да се увеличат поръчките към доставчиците и от вътрешния пазар и от чужбина, а състоянието на компаниите се подобрява.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават недостатъчното търсене, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на първите два фактора.

През април съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства със 7.1 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Подобрени са мненията им за търсенето на услуги като прогнозата е, че това ще продължи и в следващите месеци.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността в сектора.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.