Активите на инвестиционните фондове се увеличават

investment-1

По данни на БНБ към края на септември 2020 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 5247 млн. лева. Техният размер се увеличава с 875.6 млн. лева (20%) в сравнение със септември 2019 г. (4371.5 млн. лева) и с 570.9 млн. лева (12.2%) спрямо юни 2020 г. (4676.1 млн. лева).

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2020 г. е 4.7%, при 3.6% от БВП към септември 2019 г. и 4.2% към края на второ тримесечие на 2020 г.

Размер и структура на активите

Към края на септември 2020 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1681.2 млн. лева, като спрямо същия месец на 2019 г. (1657.1 млн. лева) те се увеличават с 24.1 млн. лева (1.5%). В сравнение с юни 2020 г. (1645.2 млн. лева) активите се увеличават с 36 млн. лева (2.2%).

Към края на трето тримесечие на 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 27.1 млн. лева (4.3%) до 656.4 млн. лева при 629.3 млн. лева към септември 2019 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 9.9 млн. лева (3%) до 341.1 млн. лева при 331.2 млн. лева към края на септември 2019 г.

Спрямо юни 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 9.4 млн. лева (1.5%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други – с 0.6 млн. лева (0.2%).

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 13 млн. лева (1.9%) до 683.7 млн. лева към септември 2020 г. (696.7 млн. лева към края на септември 2019 г.). В сравнение с юни 2020 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 26 млн. лева (3.9%).

Към края на септември 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в облигации от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 40.7%, при 42% към септември 2019 г. и 40% към юни 2020 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39% от общата сума на активите към септември 2020 г. при относителен дял от 38% към септември 2019 г. и 39.3% към юни 2020 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 60 млн. лева (9%) до 725 млн. лева, депозитите намаляват с 67.3 млн. лева (29.2%) до 163 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 40.2 млн. лева (7.1%) до 609.1 млн. лева.

В сравнение с юни 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 42.4 млн. лв. (6.2%), депозитите намаляват с 10 млн. лева (5.8%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 22.5 млн. лева (3.8%).

Към края на септември 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 43.1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 36.2% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 10%, при съответно 40.1%, 34.3% и 10.6% към края на септември 2019 г.

Към юни 2020 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост – 41.5%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 35.7% и aкции и дялове на ИД и ДФ – 11.2% .

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.