Загубите от преждевременно напуснали мениджъри могат да надвишат 220 хил. лева

Загубите от преждевременно напуснали мениджъри могат да надвишат 220 хил. лева

Над 220 хил. лв. би загубила компания, ако някой от високопоставените ѝ мениджъри напусне през първата година след наемането му. Директните загуби са приблизително 100 хил. лв., а индиректните - около 126 хил. лв.

Калкулацията е направена на базата на средна мениджърска заплата от 6000 лв. и при условие, че съответният кадър напусне фирмата след по-малко от година от назначението си.

Това показват данните на иновативен калкулатор, изчисляващ цената на неправилното назначение. Инструментът е представен у нас от водещата агенция за подбор на персонал HRS България в рамките на новата ѝ услуга 360Insights.

Загубите от текучеството на служителите могат да бъдат наистина сериозни, като те идват от заплати, разходи за подбора на персонала и последващото му обучение, по-слабо представяне на екипа заради честата смяна на хора, пропуснати бизнес възможности и негативно влияние върху репутацията на компанията.

Най-честата причина за скорошното напускане на служителите е невъзможността очакванията на фирмата да съвпаднат с тези на наскоро наетия кандидат. В много случаи се получава и разминаване между търсените личностни качества, вярвания, нагласи и др., които обикновено рядко се изследват подробно в процеса по подбор. 

"Опитът и професионалните умения далеч не са единствените фактори, за да гарантират, че едно назначение ще бъде успешно и наетият служител ще остане задълго в компанията. Личностните характеристики понякога могат да се окажат далеч по-важни. Конвенционалните методи за подбор на кадри обаче невинаги ги отчитат и анализират, което може да доведе до негативни последствия в дългосрочен план", коментира Кирил Бораджиев, управляващ партньор в HRS България.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.