Служителите са силната страна на пазара на труда, според доклад

Служителите са силната страна на пазара на труда, според доклад

Задържането на служителите продължава да е едно от най-големите предизвикателства за бизнеса през последните години. Редица проучвания на Adecco Group показват, че сред основните причини за смяна на работното място са корпоративната култура, работна среда, възможности за растеж и отдалечаване на мениджмънта от служителите в компанията.

Едновременно с това анализи на компанията установяват, че разходите за задържане на служители по същество са се удвоили по време на COVID-19 пандемията.

"Когато една организация има ясна и добре дефинирана цел, по-вероятно е тя да привлече и задържи най-добрите таланти. Един от най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа е "Къде се виждаш след пет години?". Този въпрос обаче вече все по-често се задава от кандидатите за работа. В настоящето, когато търсенето на таланти изпреварва предлагането, лидерите, които не могат да дадат правилните отговори на този въпрос, ще имат проблеми с конкуренцията. Ръководителите в компаниите трябва да бъдат готови да отговарят също така и на въпроси като: "Предоставяте ли хирбиден модел на работа или работа изцяло от дома?", "Следвате ли политика за баланс между личния живот и работата?", "Ще бъдете ли компания, за която да се гордея да работя?"", коментира Таня Найденова, Ръководител на екип Ключови Клиенти в "Адеко България"

Скорошното проучване на Adecco Group "Възстановяване на нормалното" показва няколко тенденции, които трябва да са сигнална лампа за ръководителите на компаниите, защото безпорно служителите вече са силната страна на пазара на труда.

Близо 40% от 14 000 респонденти казват, че или са променили кариерата си през последната година, или обмислят подобен ход, а 26% или са напуснали изцяло пазара на труда, или обмислят това. Проучването показва и приоритетите на служителите и очакванията към техните работодатели. Анализите показват, че заплатата е еднакво важна с добрия баланс между професионалнен и личен живот. Служителите търсят лидери, които проявяват емпатия и следват ясно дефинирани цели.

Хората искат да работят за компании с визия за бъдещето, които могат да припознаят и където могат да видят собственото си развитие и кариерен път.

Ръководителите в една компания трябва непрекъснато да споделят и усъвършенстват мисията и целта на компанията. Те трябва да определят какво е отношението към клиентите, служителите и търговските партньори и каква е позицията на организацията по отношение на мащабни въпроси като устойчивост и справедливост.

Лидерите, които проявяват корпоративна емпатия, развиват по-добро усещане за това от какво се нуждаят служителите, ако искат те да останат лоялни към компанията. Създаването на корпоративна култура, в която се цени емпатията, често означава премахване на някои вредни навици в организацията. Когато служител споделя за своите проблеми, негативни емоции или ограничения, това не трябва да се разглежда като слабост.

Отговорянето на нуждите на служителите и проявата на подкрепа в крайна сметка ще доведе до по-добри резултати, когато става въпрос за ангажираността и задържането на талантите, подчертават от Adecco.

Специалистите от Adecco Group препоръчват компаниите да служат служителите: емпатията започва с разбирането и признаването на реалността на другите.

Друга ключова препоръка е да се създадат нови модели за работа в офиса с цел подкрепа и задържане на служителите. Важно е да се организират гъвкави работни договорености, които да са съобразени с нуждите от майчинство, бащинство, грижи за възрастни и деца и други лични обстоятелства.

Бизнесът трябва също така да разшири кариерните пътеки за хората и да им покаже, че има възможност за растеж, развитие и вътрешна мобилност в организацията.

Важно е също така да се съобрази въздействието на инфлацията върху бизнеса, за да остане компанията конкурентоспособна за талантите на пазара на труда.

Adecco подчертава, че фирмите трябва да следватсправедлив подход в търсенето на таланти. Например да подкрепят жени, които обмислят да се присъединят отново към пазара на труда. Уверете се, че служители от всички възрасти, способности и произход се чувстват добре и подкрепяни във вашата компания, препоръчват експертите.

Важно е компаниите да работят върху преквалифициране и повишаване на квалификацията на служителите след оценка на настоящите им умения. Това ще им даде още една причина да останат и в същото време ще осигури стабилност за бизнеса.

Бизнесът също така не трябва да се страхува да се занимава публично със социални въпроси, като устойчивост и справедливост, и трябва да го прави това прозрачно. Така ръководителите ще демонстрират както на търсещите работа, така и на настоящите си служители, че имат визия, план и набор от основни принципи. Така подготвени, те наистина ще могат да заявят къде се виждат след пет години.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.