Шест начина, по които анализът на големи данни намалява разходите на бизнеса (II част)

Шест начина, по които анализът на големи данни намалява разходите на бизнеса (II част)

Компаниите зависят от данните, за да подобрят взаимоотношенията с клиентите и да намалят рисковете, които застрашават бизнес операциите.

Чрез анализ на големи данни организациите могат да предвидят нововъзникващи тенденции и да открият ценни прозрения, които да им помогнат да вземат стратегически решения, пише businesstocommunity.com.

Едно от най-големите предимства на ефективното използване на данни за организациите е способността им помогнат за намаляване на разходите. От маркетингови стратегии до обслужване на клиенти, правилното използване на анализи и масиви от данни може да помогне на организациите да получат по-добри прозрения, за да намалят оперативните разходи и да увеличат приходите.

Медията обобщава шест начина, по които организациите могат да използват големи данни за намаляване на разходите.

Първа част на материала можете да прочетете тук!

Подобряване на анализа за по-добро разбиране на нуждата от ресурси

Регистрирани събития, записи от одитни пътеки и дори прости регистрационни файлове могат да осигурят полезна представа за дейността, която се случва в различни системи. След това тези данни могат да се използват за разбиране на поведението на потребителите, подобряване на проблемите с производителността на приложенията или инфраструктурата, проактивно намаляване на риска и осигуряване на съответствие с политиките за сигурност, одитите и разпоредбите.

Анализът помага при управлението на ресурсите и позволява на компаниите да разберат по-добре текущото използване на ресурси и бъдещите изисквания. Твърде малкото ресурси може да доведе до лошо представяне и загуба на продажби, докато твърде много налични ресурси могат да доведат до увеличаване на разходите.

Чрез проследяване използването на системните ресурси бизнесът може да открие къде системите за сигурност се нуждаят от допълнителен капацитет за по-добра производителност в допълнение към идентифицирането на недостатъчно използвани активи, които могат да бъдат преструктурирани и оптимизирани за подобряване на производителността, ефективността и производителността.

С прозрения от регистрационните данни екипите могат да реагират по-бързо на проблемите и да намалят времето, което им е необходимо да реагират, за да открият и разрешат производствени проблеми. Анализът на регистрационните файлове също може да даде представа за проблемите, преди да се появят, което насърчава проактивността на екипите.

По-добро обслужване на клиентите

Лошото обслужване на клиенти не само води до загуба на продажби, но също така пречи на бизнеса да печели ценни лоялни клиенти. Според проучване на Gladly 92% от потребителите биха спрели да купуват от компания след само три или по-малко лоши изживявания.

Чрез ефективното използване на данни от CRM системите компаниите могат да създават точни профили на клиенти. Така ще могат бързо да се справят с конкретни проблеми и ще обслужват клиентите си по-точно.

Анализът на данни може да помогне на бизнеса да идентифицира слаби области в стратегиите за обслужване на клиенти, за да подобри начина, по който взаимодейства с тях.

С големи данни компаниите могат също да идентифицират дейностите, които удовлетворяват настоящите клиенти. В повечето случаи печеленето на нови клиенти струва повече, отколкото задържането на лоялните и може да изисква скъпи промоционални кампании. Данните от анкети, прегледи и други онлайн и офлайн механизми за обратна връзка с клиенти могат да помогнат на бизнеса да създаде стратегии след продажбата, които подобряват задържането на клиенти.

Стимулиране на производителността и ефективността с данни в реално време

Наличието на данни в реално време може да играе жизненоважна роля за подобряване на производителността и оперативната ефективност в рамките на една компания. Софтуерните решения за анализ могат да се използват за изготвяне на отчети, така че да се пресече "шума", който генерира събирането на големи данни.

Мениджърите, служителите и представителите за обслужване на клиенти могат да използват тези лесно смилаеми отчети, за да определят точната информация, от която се нуждаят.

Данните могат също да увеличат производителността на екипите, да подобрят методите за наемане, за да помогнат на мениджърите да наемат и задържат най-добрите таланти и да дадат представа за ефективно управление и методи за обучение, които подобряват удовлетвореността и ефективността на служителите.

Тъй като стават достъпни повече данни, алгоритмите за изкуствен интелект и машинно обучение могат да дадат по-добри прозрения, които подобряват оперативната ефективност и помагат на компаниите да предоставят по-добри услуги на своите клиенти. Всичко това допринася за намаляване на разходите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.