Schneider Electric е най-устойчивата компания в света, според класация

Schneider Electric е най-устойчивата компания в света, според класация

Schneider Electric е най-устойчивата компания в света, според класация на сп. Time и доставчикът на данни Statista.

Класацията се изготвя за първи път, като е направен подбор на 100-те най-устойчиви компании от общо 5 хил. от най-големите и влиятелни дружества (съобразно приходите, пазарната им капитализация и обществената им известност).

В подреждането не участват компании от неустойчиви индустрии, като например изкопаеми горива или обезлесяване. Автоматично се дисквалифицират и компании, които са попаднали в информационните потоци заради проблеми с устойчивостта, като например бизнеси, свързани с екологични катастрофи.

Дружествата са сравнявани съобразно техните рейтинги за устойчивост от реномирани организации. Ключовите критерии включват придържане към Глобалния договор на ООН, привеждане в съответствие с инициативата за научно базирани цели, включване в годишника за глобална устойчивост на S&P и др. оценки.

Третата стъпка в подбора на най-устойчивите компании в света оценява наличието и качеството на доклади за устойчивост. Проверявано е дали компаниите са публикували ESG отчет за 2022 г. и дали отчетите са преминали външно удостоверяване и оценка на съответствието с международните стандарти за отчитане като GRI, SASB и TCFD.

Последната стъпка е проучване на различни екологични и социални ключови показатели за ефективност от отчетите на компаниите за корпоративна социална отговорност (CSR). Показателите за околната среда включват интензивност на емисиите, нива на намаляване на емисиите, енергийна интензивност и дял на използваната възобновяема енергия. Социалните показатели обхващат аспекти като полово разнообразие в ръководството, разлика в заплащането на половете, безопасност на труда и текучество на служители.

Така са класирани 500 компании от повече от 30 държави, сред които САЩ, Япония, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия, Канада, Дания, Швейцария, Хонконг, Тайван и др. Най-много са компаниите от Великобритания.

Schneider Electric получава оценка 88,86 точки от 100 възможни. Следва японската NEC Corp с 85,71 точки, Moncler от Италия с 85,66 точки, Brambles от Австралия с 82,98 точки и Illumina от САЩ с 82,63 точки.

Топ 10 се допълва от SGS, Sanofi, NRI, Telefónica, Cigna.

В топ 100 попадат още компании като SAP, Paypal, Novartis, HP, Telus, Inditex, Hitachi, Nasdaq, Enel, Beko, Adobe, Deutsche Telekom, Cisco, Puma, Pirelli, AstraZeneca, Diageo.

Лидерът в класацията Schneider Electric си поставя амбициозни цели за намаляване на собствените емисии - постигане на въглероден неутралитет до 2025 г. Компанията помага и на нейните клиенти да намалят емисиите и да станат по-енергийно ефективни чрез своя бизнес за устойчивост. Тя има собствена програма за въздействие върху устойчивостта, за да проследи ефективността си, и намалява емисиите във веригата си на доставки.

Много от най-високо класираните компании не произвеждат физически продукти и са от секторите банкиране, технологии и консултации. Сред тях обаче има дружества, които показват, че устойчивостта е възможна дори в производството. Такива са Illumina, американската биотехнологична компания, Moncler, италианската луксозна модна къща, която широко използва възобновяема енергия и рециклирани материали и е рециклирала повече от 80% от своите найлонови отпадъци през 2023 г., както и компанията за бърза мода Inditex, един от най-известните брандове на която е Zara.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.