Пет български компании попадат в класацията FT1000 за най-бързо растящите бизнеси в Европа

Пет български компании попадат в класацията FT1000 за най-бързо растящите бизнеси в Европа

Пет български компании попадат в класацията FT1000 на Financial Times и Statista за най-бързо растящите компании в Европа.

AMPECO - компания, която разработва софтуер за зарядни станции, е класирана най-високо в подреждането - на 100-на позиция.

Следват Pontica Solutions на 301-во място, euShipments.com на 456-то място, Dreamix на 569-то място и Storepool на 841-во място=

Класацията на FT 1000: най-бързо развиващите се компании в Европа е списък от 1000 компании в Европа с най-висок процентен ръст на приходите между 2019 г. и 2022 г., поясняват от Financial Times.

Сравняват се компании по следните критерии:

-най-малко 100 хил. евро приходи, генерирани през 2019 г.;

-най-малко 1,5 млн. евро приходи за 2022 г.;

-независима компания, не дъщерно дружество или клон от какъвто и да е вид;

-ръст на приходите между 2019 г. и 2022 г., който е предимно органичен (т.е. "вътрешно" стимулиран);

-ако компаниите са листнати на фондова борса, цената на акциите да не е падала с 50% или повече през 2022 г.

Изчисляването на темповете на растеж на компанията се основава на данните за приходите, предоставени от компаниите в съответната национална валута. За по-добра съпоставимост в класацията данните за приходите са конвертирани в евро. За тази цел е използван средният обменен курс за финансовата година, посочен от компанията.

Raylyst Solar, базиран в Прага дистрибутор на слънчеви панели и други фотоволтаични продукти, оглавява новата класация с CAGR (среден годишен темп на растеж) от 824,4 процента. Adagio, френски доставчик на рекламни технологии, е класиран на второ място с CAGR от 582,6%, следван от Bidberry, италианска дигитална рекламна агенция, с 424,4% ръст.

ИТ и софтуерните групи са най-добре представени в класацията, със 188 компании при 176 в класацията за предходната година. Строителните компании са с 94, а бизнесът за електронна търговия - със 78. Енергийните и комуналните услуги са на четвърто място с 69 компании.

Италия е регистрирана в класацията с най-много компании - 309, следва Германия с 202. Лондон запазва позицията си на град с най-голям брой бързоразвиващи се компании за осма поредна година, с 69 в класацията. Милано е на второ място с 44.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.