На ЕС му трябват над 700 млн. евро годишно, за да постигне целите си за енергийния преход

На ЕС му трябват над 700 млн. евро годишно, за да постигне целите си за енергийния преход

Европейската комисия (ЕК) представи Доклада за стратегическо прогнозиране за 2023 г., който анализира как да постави "устойчивостта и благосъстоянието на хората в центъра на отворената стратегическа автономия на Европа". За да успее, Европейският съюз (ЕС) ще трябва да се справи с няколко предизвикателства и да направи избори, които ще засегнат нашите общества и икономики с безпрецедентни темпове и мащаби.

Инвестициите в устойчиви проекти както от частния, така и от публичния сектор ще бъдат ключови. Изчислено е, че Европа ще има нужда от инвестиции от над 700 милиарда евро годишно, за да постигне целите си за енергийния преход в борбата с изменението на климата, посочва се в доклада, цитиран от ESGnews.bg.

"Като цяло ще са необходими допълнителни инвестиции от около 620 милиарда евро годишно, за да се постигнат целите на Зелената сделка и на нашия план REPowerEU, както и допълнителни 92 милиарда евро, необходими за постигане на целите на Закона за нулевата мрежа за индустрията за периода 2023-2030 г.", според изявление на ЕК относно доклада за стратегическо прогнозиране за 2023 г.

Законът за индустрия с нетна нула на ЕС, обявен през март, има за цел да стимулира производството в Европа на технологични продукти с нулева въглеродна неутралност в рамките на по-широкия индустриален план на Зелената сделка, за да се противопостави на масивните субсидии от Съединените щати и Китай.

Вицепрезидентът на Европейската комисия Марош Шефчович каза на пресконференция, че Европа трябва да се превърне в "Европа на инвестициите", за да постигне целите си и да гарантира, че блокът остава пред глобалната конкуренция.

ЕК представи и нови правила, насочени към подкрепа на устойчивото управление на текстилни отпадъци и поставяне на отговорността за целия жизнен цикъл на текстилните продукти в ръцете на производителите.

Според данни на ЕК производството на текстил е четвъртата най-замърсяваща индустрия, която оказва голямо въздействие върху околната среда - след храната, жилищата и мобилността - и е един от основните фактори, влияещи върху използването на водата и земята, както и върху емисиите на парникови газове.

Европейският съюз генерира 12,6 млн. тона текстилни отпадъци на година, включително 5,2 млн. тона дрехи и обувки. Само 22 процента от текстилните отпадъци се събират разделно за повторна употреба или рециклиране, а останалите често се депонират или изгарят.

ЕК предлага въвеждане на задължителни схеми за Разширена отговорност на производителя (EPR), подобни на тези, използвани за управление на отпадъци от опаковки, батерии и електрическо и електронно оборудване. Това ще изисква от производителите да покриват разходите за управление на текстилните отпадъци, като сумата, платена в схемата, се коригира въз основа на екологичните показатели на текстила.

От Комисията казват, че схемата ще стимулира намаляването на отпадъците и по-голямата циркулярност на текстила, като производителите ще бъдат мотивирани да проектират по-добри продукти от самото начало. Заплатените средства от производителите, съгласно предложенията, ще се използват за финансиране на инвестиции в мощности за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране.

ЕК също така добавя, че промените ще насърчат научноизследователската и развойна дейност в кръгови технологии за текстилния сектор, като например рециклиране на влакно до влкано.

Новите правила следват представената през март 2022 г. от ЕК Стратегия за устойчив и кръгов модел за текстил, насочена към справяне с жизнения цикъл на текстилните продукти и включваща предложения за промяна на начина, по който текстилът се произвежда и консумира.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.