Колко силен инструмент е анонимната обратна връзка от служителите?

Колко силен инструмент е анонимната обратна връзка от служителите?

Обратната връзка е от съществено значение за работодателите. Редовното получаване на обратна връзка от служителите е жизненоважно за задържането на персонала и осигуряването на дълголетие на бизнеса.

Обратната връзка, която работодателите получават, може да даде представа как да подобрят фирмената култура, да увеличат отчетността и да развият по-лоялна работна сила, пише business.com.

Особено мощна за организациите и анонимната обратна връзка. Това стимулира служителите да предоставят откровена оценка на бизнеса.

Плюсове на анонимната обратна връзка от служителите

Дори мълчаливите имат глас: Всяка компания има служители, които с готовност изразяват мнението си, и такива, които стоят отстрани и не изразяват открито притесненията си. Поканите за анонимна обратна връзка позволяват на тези, които обикновено не изразяват мнението си, да говорят за проблеми, без да се притесняват от отмъщение. Поверителността може да е мотивацията, от която срамежливите служители или работници се нуждаят, за да споделят откровено мнение.

Служителите се фокусират върху въпроса, а не върху човекът, който го задава. Когато се задават въпроси лице в лице, много респонденти губят фокус върху съдържанието на въпроса и вместо това дават отговора, който смятат, че интервюиращият иска да чуе. За разлика от това, когато служителите не се притесняват от реакцията на отсрещната страна, те могат да дадат по-обмислени отговори, които наистина отразяват как се чувстват, а не как смятат, че някой очаква да се чувстват.

Няма страх от "глупави" въпроси. Обичайно е хората да се страхуват да задават въпроси, за които смятат, че могат да бъдат счетени за "глупави". Ако служителите обаче могат да задават въпроси анонимно, те ще питат по теми, за които биха се притеснявали обичайно.

Недостатъци на анонимната обратна връзка от служителите

Изкривени резултати: Ако се правят анонимни проучвания сред служителите с пристрастни въпроси, ефективността от тях ще бъде намалена. Например въпроси, които водят респондентите в определена посока, неясни въпроси или въпроси с отрицателна рамка могат да повлияят на начина, по който респондентите дават своите отговори. Погрешните въпроси водят до погрешна обратна връзка. Освен това, ако само малка група служители участват в проучването, техните мнения може да не са представителни за общата работна сила.

Погрешно тълкуване: Тъй като възможностите за предоставяне на анонимна обратна връзка не са двупосочен разговор, отговорите могат да бъдат изтълкувани погрешно. Когато общувате с някого лице в лице, не е трудно да гарантирате, че и двете страни разбират изтъкнатите точки. Без контекст понякога е трудно да се прецени намерението, тона и други аспекти, които влияят на разбирането. Когато липсват нюанси, по-трудно се вижда точната картина.

Възможно е да няма последващи действия: При анонимност може да е трудно да се проследят и разрешат идентифицираните проблеми. Ако служителите постоянно дават обратна връзка и не виждат предприемане на никакви действия в резултат на това, те може да се разочароват и това да повлияе на лоялността.

Как да получите анонимна обратна връзка от служители

Познаването на морала на работната сила е по-важно от всякога с проблемите с персонала, подхранвани от тенденции като тихото напускане и Голямата оставка. За щастие, в дигиталната ера никога не е било по-лесно да събирате обратна връзка от служителите.

Има възможност за анонимни дигитални анкети чрез Google Forms, SurveyMonkey и други инструменти. Те предлагат разнообразни типове въпроси - с избираеми отговори, със свободни отговори, с класиране, задължителни въпроси и т.н.

Съществува и софтуер за обратна връзка на служителите от доставчици като Officevibe, Leapsome и Assembly. Той позволява планиране на периодични анкети. Това планиране помага на работодателите да се ангажират постоянно със служителите и проактивно да разпознават проблемните области, преди проблемите да се развихрят.

Друг начин за събиране на обратна връзка е входящата кутия за предложения. Тази опция гарантира, че служителите винаги имат начин анонимно да изпращат обратна връзка, без да чакат следващото проучване или анкета.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.