БНБ: Банковата система е стабилна

димитър-радев

Банковата система е стабилна и може да издържи на последващи шокове. Това е обобщеният резултат от стрес тестовете в системата, оповестен във видеобръщение от гуверньора на БНБ Димитър Радев. Показателите в системата са много над изискваните регулаторни.

След оценката на качеството на активите в банките капиталовата адекватност на всяка една от тях остава над минималните регулаторни изисквания, обяви Радев.

Разбира се, индивидуалните данни варират спрямо посочените усреднени числа. В зависимост от това са изготвени мерки, които за някои банки предвиждат поддържане на съществуващите капиталови буфери, докато за други са насочени към увеличаване на капиталовите буфери и намаляване на рисковите експозиции.

Основният показател за финансовата стабилност, а именно – съотношението между собствения базов капитал и рисково претеглените активи, е 18,9 %, което е много над регулаторните изисквания и на европейските банки.

Стрес тестът показа, че ако актуалните макроикономически прогнози до 2018 г. се материализират, този показател допълнително ще се подобри до 22,2%. В случай на дълбока икономическа криза, която е малко вероятна, този показател би се понижил до 14,4%, което отново остава много над задължителния минимум от 4,5 на сто, коментира Радев, цитиран от БНР.

Резултатите от прегледа не налагат публична подкрепа на банките с ресурси, финансирани от държавния бюджет. Мерките за поддържане и подобряване на капиталовата позиция на отделните банки са основани изцяло на пазарни решения и частни източници.

В изявление на финансовия министър Владислав Горанов се потвърждава, че няма никаква необходимост за използване на държавни пари за подкрепа на банковата система, въпреки че в бюджета имаше подготвен буфер за това.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.