Световният пазар на Cloud ERP се очаква да надхвърли 178 д. долара до 2030 г.

Световният пазар на Cloud ERP се очаква да надхвърли 178 д. долара до 2030 г.

Процентът на внедряване на облачни ERP системи (Cloud ERP) се увеличава през последните години и проучванията показват, че този пазар се очаква да надхвърли 178 милиарда долара до 2030 г., с комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 12,1%.

От началото на 2023 г. стана очевидно, че бизнесът избира да автоматизира възможно най-много задачи, като ограничава човешката намеса изключително до процеси, изискващи критично мислене. Това доведе до нарастващо внедряване на решения, базирани на облак, според анализ на SoftOne.

Основните причини за тези тенденции са шест:

Повишена сигурност

Все още има хора, които смятат, че облачните ERP решения не са толкова сигурни, колкото локалните системи, и си остават скептични относно запазването на техните чувствителни данни в облака. От съвременно криптиране на данни, многофакторно удостоверяване и 24/7 наблюдение на всички системни компоненти (ОS, DB, мрежа и т.н.) до интегрирани, превантивни механизми за откриване на заплахи и SLA, облачните решения предлагат цялостни функции за сигурност, които обикновено са локални ERP системи не могат да предложат.

Съответствие с нормативната уредба

Спазването на нормативните уредби, постоянно променящите се закони, отнасящи се до управлението на данни, индустриалните стандарти и наредбите за регулиране качеството често се оказват предизвикателство за малкия и среден бизнес. Облачните ERP системи гарантират наличието на правилните инструменти, сигурност и споразумения в подкрепа на спазването на законовите и регулаторни изисквания.

Със своите автоматизирани работни процеси и инструменти за контрол именно базираните в облак системи за корпоративно управление могат да осигурят спазването на необходимите разпоредби. Пример за това са спазването на GDPR регламента, поддържането на документацията, необходима за смекчаване на рисковете и намаляването на разходите за съответствие със съответните регулации.

Управление и възстановяване при бедствия и технически проблеми

Облачните ERP решения осигуряват стабилно работно място и запазват непрекъснатостта на бизнеса в случай на технически проблеми и прекъсвания. Базираните в облак ERP системи често се поддържат от постоянни протоколи и процеси за възстановяване след бедствие, като автоматизирани копия на данни в отделни зони на достъпност, които се прилагат от доставчиците на инфраструктура. По този начин се гарантира пълна защита от катастрофални сценарии за загуба на данни, като пробив в сигурността, кражба, природни бедствия и др.

Мащабируемост

Непрекъснатите промени, иновациите и подобряването на процесите са типични характеристики на днешната сложна бизнес среда. В отговор на промените на пазара, бизнесът може да се развие от стартираща компания до мултинационална организация или да направи преход към друга индустрия. И докато мащабирането на локална ERP система може да бъде сложно, а обикновено е и скъпо и изисква набор от вътрешни ресурси, "виртуалната" инфраструктура на облачна ERP система позволява на бизнеса лесно да мащабира нагоре или надолу и да оптимизира разпределението на ресурсите в зависимост от нуждите.

Вътрешни комуникации

Един от основните случаи на използване на ERP система е комуникацията между отделите. Облачната ERP система прави комуникацията по-ефективна, като позволява на екипите да имат достъп до инструментите, от които се нуждаят, навсякъде и по всяко време, чрез мобилни устройства или таблети. Cloud ERP синхронизира всички данни едновременно в централна база данни, като гарантира, че всеки има достъп до една и съща версия, без грешки или дубликати.

По-ниски оперативни разходи

Облачните ERP системи имат ниска цена на внедряване в сравнение с локалните решения, тъй като не изискват хардуерна инсталация.

Тези 6 причини са основание да се заключи, че бъдещето несъмнено принадлежи на Cloud ERP, но за да си гарантира бизнеса, че е избрал правилния доставчик, е нужно да се направи и добро проучване на възможностите, които предлага пазара.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.