Шест ползи за бизнеса от миграцията към облака

Шест ползи за бизнеса от миграцията към облака

Преминаването към облака носи множество ползи за бизнеса. За повечето компании промяната обикновено се изразява в намалени текущи разходи, по-бързи възможности за модернизация и повишена сигурност, но има и още.

Приемането на облачна инфраструктура създава много по-безопасна и издръжлива бизнес среда. Предвид предизвикателните моменти, пред които сме изправени в резултат на пандемията, бизнесът бързо и постепенно възприема облачни решения, които могат да му помогнат да се адаптира, пише онлайн изданието business2community.com.

Всяка организация има свои собствени причини да мигрира към облака, но една повтаряща се и основна причина за превключване е фокусът върху модернизирането на бизнеса и работната среда.

Бизнесът може да реши да мигрира към облака поради специфични предизвикателства, пред които е изправен. Понякога това може да са ИТ ресурси или локални платформи, които ограничават приемането на съвременни услуги, непрекъснатост, предизвикателства за паричния поток и заплахи за киберсигурността.

Изданието обобщава шест основни причини, поради които организациите избират да мигрират към облака.

Намаляване на разходите

Мигрирането към облака увеличава ефективността и намалява оперативните разходи. С намалена хардуерна поддръжка, повишена управляемост и по-ефективни процеси можете да спестите средно от 20 до 30% само от конфигурация на ресурсите на виртуална машина (VM).

Освобождаване на бюджет

Чрез намаляване на разходите можете да освободите бюджет и да коригирате отново фокуса си, за да отговорите на вашите бизнес нужди.

Повишаване на гъвкавостта на бизнеса

Гъвкавостта и приемствеността на бизнеса са ключов елемент в съвременната икономика и са от съществено значение за днешната бизнес среда. Достъпът до ИТ ресурси по всяко време и от всяко устройство е от решаващо значение за бизнеса да се справи с конкурентите, да работи ефективно, да променя и възприема нови практики и ефективно да отговаря на своите клиенти и изискванията на пазара.

Постигане на мащабируема среда

Облакът отдалечава бизнеса от сървъри, които обикновено са недостатъчно използвани, което дава възможност за мащабиране според нуждите ви.

Иновация на приложенията

Облакът предоставя интегрирана платформа за модерно развитие, която може да увеличи ефективността на екипите и разработчиците. Облачната миграция може да позволи ефективна интеграция на приложения, модернизиране на работното ви пространство и позволява на екипите да процъфтяват и да си сътрудничат по-ефективно.

Повишаване на сигурността

Миграцията към облака предоставя разширена поддръжка и актуализации за укрепване на сигурността, като гарантира съответствие в хибридна среда.

Какво трябва да се има предвид при преминаване към облака?

В първите етапи на планирането на миграцията бизнесът трябва да вземе предвид обхвата на натоварванията и приложенията, които могат да бъдат мигрирани към облака.

За цялостна миграция обикновено е необходим доставчик на облак (и основни партньори), който може да предостави изчерпателен набор от инструменти и методи, които да помогнат за опростяване и ускоряване на миграцията, намалявайки общите рискове.

Вашият ИТ партньор трябва да улесни процеса за вас и да осигури безпроблемна миграция, започвайки с пълно сканиране на вашето съдържание, структура, потребители и решения.

Приемането на облак е процес, който може да бъде опростен чрез разделянето му на фази. Важно е да получите ясна представа за цялостната си готовност за миграция и цялото ви портфолио от приложения и работно натоварване, за да намерите най-добрия начин за конфигуриране.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.