ЕС прие първите в света стандарти за регулация на системите с изкуствен интелект

ЕС прие първите в света стандарти за регулация на системите с изкуствен интелект

Министрите на държавите членки на Европейския съз (ЕС), отговорни за цифровата трансформация, са приели Акта за изкуствения интелект. С него се въвеждат първите по рода си стандарти за регулация на системите с изкуствен интелект.

Това е станало по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат "Телекомуникации", което се проведе в Брюксел. Участие от българска страна взе заместник-министърът на електронното управление Александър Йоловски, съобщават от Министерството на електронното управление.

В рамките на Съвета министрите са обсъдили въпроси, свързани с практическото прилагане на европейските законодателни и незаконодателни инструменти в цифровата област.

"ЕС вече има достатъчно законодателни и незаконодателни инструменти, които отразяват геополитическото развитие и са насочени към повишаване на европейската конкурентоспособност и защита на сигурността, ценностите и интересите на ЕС", коментирал е зам.-министър Йоловски.

"Намаляването на зависимостите от трети страни в широк смисъл би способствало реализацията на отворената стратегическа автономност на ЕС, но само ако е придружено със солидно и лесно достъпно финансиране за подпомагане на европейския бизнес за изграждане на собствен капацитет и продукти", подчертал е още той.

По време на политическия дебат България е поставила акцент върху ангажираността и активната роля на всички заинтересовани страни - гражданското общество, бизнеса, академичните среди, при изпълнение на задълженията, които произтичат от новите цифрови актове.

Актът е окончателно одобрен и от Съвета на ЕС. Водещото законодателство следва "базиран на риска" подход, което означава, че колкото по-висок е рискът от причиняване на вреда на обществото, толкова по-строги са правилата, посочва се в съобщение на пресслужбата на Съвета.

Правилата предвиждат системите с изкуствен интелект, които представляват само ограничен риск, да бъдат предмет на много леки задължения за прозрачност, докато системите с изкуствен интелект с висок риск да бъдат разрешени, но да подлежат на набор от изисквания и задължения за получаване на достъп до пазара на ЕС.

Системи с изкуствен интелект, като например когнитивна поведенческа манипулация и социално оценяване, ще бъдат забранени в ЕС, тъй като техният риск се счита за неприемлив. Законът също така забранява използването на AI за предсказуема полиция, базирана на профилиране и системи, които използват биометрични данни, за да категоризират хората според раса, религия или сексуална ориентация.

Във връзка с прилагането на правилата се създават и няколко нови органа: Служба за изкуствен интелект в рамките на Европейската комисия, научна група от независими експерти в подкрепа на дейностите по прилагане, Борд за изкуствен интелект с представители на държавите членки на ЕС, който ще действа като консултативен орган, Консултативен форум за заинтересованите страни за предоставяне на техническа експертиза.

Съветът прие и Заключения за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз и Заключения за бъдещето на киберсигурността. Основна тема на дискусията бяха и цифровите умения.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.