Култура имоти и туризъм – предизвикателства и възможности, гр. Пловдив 07.05.2015

Култура имоти и туризъм – предизвикателства и възможности, гр. Пловдив 07.05.2015

Програма

"Култура, имоти и туризъм-предизвикателства и възможности"

07.05.2015 Исторически музей, гр. Пловдив

13.00 - 13.30 Регистрация и кафе

13.30 - 13.45 Откриване и Добре дошли, г-жа Надя Гогова, Управител сп. Enterprise, г-н Мирослав Язов, Регионален кординатор НСНИ гр.Пловдив, покана към инж.Иван Тотев, Кмет община Пловдив

ПАНЕЛ 1 Културен туризъм

13.45-14.10 Възможности за културен туризъм. Пловдив културна столица 2019, г-н Стефан Стоянов, Зам. кмет, Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски политики, община Пловдив

14:10- 15:30 Дискусионна част с теми: участие на г-жа Бони Петрунова, Зам. Министър, Министерство на Културата и г-жа Мария Иванова, Главен директор на главна дирекция "Туристическа политика", Министерство на Туризма "Ролята на държавата, общините и бизнеса за опазване на културното наследство чрез свободния пазар; икономически потенциал, добавената стойност генерирана от културното наследство на регионално ниво"

Министерство на културата - недвижима собственост културен паметник - собственост, видове, статут, правна уредба, промени в закона за културните паметници

Министерство на туризма - подпомагане устойчивото развитие и възобновяване на селските и градските райони чрез селски и еко туризъм, СПА, винен туризъм; туризъм, бизнес развитие, инвестиция в недвижими имоти - тристранен икономически модел

15:30 -16:00 Kaфе пауза и класика- пиано, флейта, баритон, изпълнения на живо на талантливи изпълнители на Музикалната Академия гр. Пловдив

ПАНЕЛ 2 Тенденции, иновации и инвестиции, анализ

16:00 - 17:30 Дискусионна част с теми и гост участници: г-жа Амелия Гешева - Директор Дирекция Старинен Пловдив към Община Пловдив, Доц. д-р Красимира Кръстанова - декан факултет Философия и История към ПУ Паисий Хилендарски, г-н Красимир Лойков, Център "Образование за демокрация", архитект Петър Петров със специализация и 20 годишна практика в опазването на културното наследство,председател на сдружение "Архитекти на наследството "към ИКОМС , г-жа Даниела Грозева - член на УС на НСНИ

Архитектурни сгради, културно наследство - движимо и недвижимо, произведения на изкуствата, като картини и скулптури и други артефакти - всички те осигуряват, както материални, така и нематериални ползи, и имат многобройни преки и косвени ефекти за личността и обществото.

От паметници на културата покана към експерти,юристи /статистика,диалог, проблеми, правен статут

Сделки с имоти паметници на културата - правен статут, добрите практики в Европа.Правни проблеми при управлението на културното наследство. Въпроси на териториално устройствената защита на недвижимото културно наследство- нотариус Елена Андасарова, Председател на Нотариална колегия гр. Пловдив

Европейски програми за развитие на културното наследство- г-н Красимир Лойков, Център "Образование за демокрация"

18:00 -20:00 Коктейл и класика

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.