Загубата на „Зенит Агрохолдинг АД се увеличава, Трейс ще изгражда ЖП линия

money-flows

За полугодието дружеството „Зенит Агрохолдинг” АД отчита отрицателен финансов резултат в размер на 16 хил. лв., като година по-рано то е отчело загуба от 11 хил. лв. Това  показва междинният финансов отчет на дружеството за първото полугодие, публикуван чрез БФБ - София.

Приходите от дейността на дружеството са в размер на 10 хил. лв., а разходите са в размер на 26 хил. лв.  Към края на юни активите на дружеството са за 566 хил. лв. спрямо 667 хил. лв. към края на миналата година. Това се дължи на по-малкият размер парични средства и еквиваленти, показва отчетът на компанията. Пасивите са за 215 хил. лв.

Дружеството е с капитал 248 364 лв., който е разпределен в 248 364 броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

Освен това на проведеното на 9 юни редовно общо събрание на „Зенит агрохолдинг” АД беше взето решение останалата от 2014 г. неразпределена печалба и печалбата от 2015 г., на обща стойност в размер на 124 234,29 лв. да бъде разпределена като дивидент. Чистата сума за разпределение на дивидент на една акция е в размер на 0.5002105 лв. Изплащането на дивидента вече започна на 20 юни.

Основен акционер в „Зенит Агрохолдинг” АД е „Юнивърс трейд” ООД, което държи 28.58% от капитала на дружеството, разпределен в 70 988 броя акции. Владимир Москов и Светослав Батуров притежават по 8.08% от капитала, а Любен Витанов и Петър Александров държат по 8.05%. Основният предмет на дейност на „Зенит Агрохолдинг” АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.

За последно с акции на дружеството е търгувано на 27 януари 2015 г. , на цена 0.899 лв. за акция. Пазарната капитализация възлиза на 223 279 лв.

Между другото, „Трейс Груп Холд” АД, което е много по-търгувано дружество, е подписало договор за подновяване на железния път в междугарието Батановци – Радомир на стойност 5.5 млн. лв., съобщи компанията чрез БФБ – София.

Дружеството е подписало договор за изпълнение на обект „Механизирано подновяване на железопътния път от км 41+165 до км 47 +379 в междугарието Батановци – Радомир текущ път №1 с дължина 6.2 км, 2-ри и 3-ти коловози в гара Батановци с дължина 649 и 572 метра, железен път между стрелки № 3 и 5А с дължина 462 м и между № 3А и 5А с дължина 10,70 м с обща дължина почти 8 км и среден ремонт на стрелки 3А и 5А в гара Батановци по 5-та жп линия".

Настоящият договор е във връзка с рамков договор, като възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

Финансирането е от НКЖИ, а стойността на договора е в размер на малко над 5.5 млн. лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 5 месеца.

Автор: Анна Брандийска

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.