Европа дава 1 млрд. евро за телекомуникационни проекти

techno

В периода 2014 – 2020 г. Механизмът за свързване на Европа ще финансира проекти за около 33 милиарда евро, от които за сектор „Телекомуникации” са предвидени над 1 милиард евро. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова на откриването на информационен ден за популяризиране на възможностите за финансиране на телекомуникационни проекти по Механизма за свързване на Европа.

По думите й, целта на информационния ден е да има по-активното участие на български общини и организации в процеса на кандидатстване за финансиране на проекти.

Високоскоростният достъп до интернет и иновационните цифрови услуги в трансевропейски мащаб е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар, подчерат министърът.  Тя припомни, че в средата на тази година стартира съвместната инициатива на Европейската комисия и Световната банка - „Свързани общности“, която представлява организационна рамка, за осигуряване на техническа помощ за получаване на достъп до финансиране и разработване на подходящи бизнес модели за внедряването на високоскоростни широколентови мрежи. Инициативата е насочена към местните власти, частния сектор и неправителствени организации.

По време на събитието представители на Европейската комисия и Световната банка представиха инициативата „Свързани общности“ и конкретната процедура за кандидатстване. Чрез нея се подпомага развитието на широколентовите мрежи в регионите и градовете. Целта е да се набележат и подкрепят няколко иновативни пилотни проекти за разгръщане на високоскоростна широколентова инфраструктура, които да могат да бъдат приложени в целия Европейски съюз.

В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп и определят най-зрелите от тях, които ще имат приоритет при получаване на „техническа помощ“ чрез Механизма за свързване на Европа, в рамките на партньорството между Европейската комисия и Световната банка. С инициативата се създава общност на заинтересовани страни, която ще работи за намаляване на различията във високоскоростния широколентов достъп.

Всички публични или частни организации, работещи на местно, регионално или национално ниво, могат да представят проекти за широколентова инфраструктура.

Заявленията трябва да бъдат подадени преди 15 октомври 2014 г.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.