Преките чуждестранни инвестиции в България отчитат годишен ръст от почти 11% за деветмесечието

Преките чуждестранни инвестиции в България отчитат годишен ръст от почти 11% за деветмесечието

Преките инвестиции в България за периода януари - септември 2022 г. са в размер на 1,468 млрд. евро, като се увеличават със 144,6 млн. евро (10,9%) спрямо тези за периода януари - септември 2021 г.

Това сочат предварителните данни на БНБ, цитирани от Economy.bg.

През септември 2022 г. потокът инвестиции е положителен в размер на 403,7 млн. евро при положителен поток от 230 млн. евро за септември 2021 г.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 21,1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 16,9 млн. евро за Русия) за деветмесечието при отрицателен нетен поток от 6,9 млн. евро за януари - септември 2021 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - септември 2022 г. са от Кипър (311 млн. евро), Италия (195,1 млн. евро) и Белгия (194,3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци - към Нидерландия (124,9 млн. евро) и Люксембург (65,9 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - септември 2022 г. възлиза на 296,3 млн. евро (0,4% от БВП) при 157,7 млн. евро (0,2% от БВП) за януари - септември 2021 г.

През септември 2022 г. нетният поток на преките инвестиции в чужбина е положителен и възлиза на 26,3 млн. евро, при положителна стойност от 23,4 млн. евро за септември 2021 г.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.