Fitch Ratings повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България

Fitch Ratings повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, съобщават от пресслужбата на Министерството на финансите. Това означава, че в краткосрочен план рейтинговата агенция може да повиши кредитния рейтинг на страната.

Рейтингът се потвърждава на ниво ВВВ.

Положителната перспектива отразява намалението на макроикономическите рискове, които произлизат от пандемият. Според агенцията икономиката се е оказала по-устойчива, а политическата рамка е стабилна, продължава и процесът по приемането на еврото.

. Според рейтинговата агенция краткосрочните негативни рискове, произлизащи от пандемията и несигурният резултат от изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значително финансиране на инвестициите от ЕС и ангажираността за макроикономическа и фискална стабилност, подкрепена от дългосрочното функциониране на режим на паричен съвет и участието на България в Механизма на обменните валутни курсове II (ERM II).

България ще бъде един от основните бенефициенти на трансфери от ЕС през следващите години, включително 16,6 млрд. евро (27% от БВП за 2020 г.) през следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и 7,5 млрд. евро (12% от БВП) безвъзмездни средства от ЕС по механизма следващо поколение (NGEU). Въпреки предизвикателството да се усвои толкова голямо количество средства, Fitch Ratings вярва, че това ще повиши икономическия растеж от прогнозираните 3% през 2021 г. на 4-5% през периода 2022-2025 г.

Остават силни и външните и фискални баланси на България, констатира Fitch. Оценката е ограничена от малко по-ниските нива на доход в сравнение с медианата на държавите с рейтинг "BBB" и неблагоприятните демографски данни, които могат да ограничат растежа и да повлияят на публичните финанси в дългосрочен план. 

Въпреки негативните последици от пандемията, благодарение на дългосрочната благоразумна фискална политика, индикаторите за публичните финанси остават по-добри в сравнение с другите държави със същия рейтинг, както и спрямо държавите от ЕС. Рейтинговата агенция оценява бюджетния дефицит (на начислена основа) на 4% от БВП през 2020 г. (в сравнение с медианата от 6,9% за държавите със сходен рейтинг), повлиян най-вече от свързаните с COVID-19 мерки за разходи от около 3% от БВП.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.