"УниКредит Булбанк" повиши очакванията си за ръста на българската икономика през 2022 г., но очаква забавяне през 2023 г.

"УниКредит Булбанк" повиши очакванията си за ръста на българската икономика през 2022 г., но очаква забавяне през 2023 г.

"УниКредит Булбанк" повишава прогнозата си за ръста на БВП на България за 2022 от 1.4% до 2.7% в последния си макроикономически анали.

Повишението е мотивирано от силните икономически резултати на страната през първото тримесечие на 2022 г., посочват от банката.

Що се отнася до растежа на БВП през 2023 г., то експертите на банката ревизират надолу прогнозите си до 2% на годишна база от 3.5%, които очакваха през април. Този спад е в резултат най-вече на по-високите цени на храните, заради които се очаква по-висока и продължителна инфлация по-висока и продължителна инфлация спрямо очакваната в предишната прогноза, пише в съобщението на банката.

Допълнително роля за ревизиране надолу на прогнозата за ръста на БВП на България за 2023 г. има и по-слабият растеж, очакван сред голяма част от търговските партньори на България, както и по-голямото монетарно затягане, което се предвижда в новия глобален сценарий на "УниКредит".

Сравнително голям брой индикатори показват, че темпът на растеж в страната е достигнал много силно ниво преди началото на руската инвазия в Украйна в края на февруари.

Перспективите пред икономиката на страната продължават да бъдат доминирани от войната между Русия и Украйна и влиянието, което тя оказва върху цените на суровините, както и от нарушенията във веригата на доставки, водещи до по-висока инфлация, посочва се в съобщението.

Икономистите на "УниКредит Булбанк" очакват леко свиване на икономиката през второто тримесечие на 2022, което ще бъда последвано от лек ръст през третото тримесечие. Тогава ще започнат да действат мерките на правителството, които целят да смекчат ефекта от високата инфлация, както и поради продължаващото увеличение на заплатите в някои сектори на икономиката, където дефицитът на работна ръка е най-осезаем.

Инфлацията ще достигне най-високите си стойности на годишна база през третото тримесечие на 2022 г. като ще продължи да бъде висока до края на текущата, както и през по-голямата част от следващата година. Прогнозите са средногодишната инфлацията да се покачи до 7.8% през 2023 г. спрямо 4.5% в предишната прогноза на банката.

Високата инфлация кара българските домакинства да пренаредят разходните си приоритети. Според икономистите на банката в крайна сметка шокът върху реалните доходи ще намали съвкупното търсене и ще доведе до успокояване на цените. Ефектът от това обаче ще отнеме повече време. Така прогнозата за ръста в индекса на потребителските цени в края на 2023 г. беше увеличена до 6.1% спрямо 3.4% в  предишната прогноза.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.