Секторът на услугите и търговията на дребно оказват натиск върху бизнес климата в България през декември

Секторът на услугите и търговията на дребно оказват натиск върху бизнес климата в България през декември

Бизнес климатът пак се влошава през декември заради песимистичните настроения в сектора на услугите и търговията на дребно, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата намалява с 1,7 пункта в сравнение с ноември, сочат данните.

Най-силен спад отчита бизнес климата в сектора на услугите - 7,8 пункта. Това се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги.

В търговията на дребно спадът достига 5,8 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани.

Същевременно бизнес климатът в строителството запазва нивото си от ноември. Относно настоящата строителна активност анкетата регистрира известно намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца остават резервирани.

Само бизнес климатът в промишлеността нараства през декември - с 2,6 пункта. Оценките на мениджърите са по-благоприятни, както и очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.