Регистрираната безработица се увеличава до 7% през януари

Регистрираната безработица се увеличава до 7% през януари

Регистрираната безработица през януари се увеличава с 0,3 процентни пункта спрямо декември и с 0,7 процентни пункта на годишна база до 7%, отчита Агенцията по заетостта.

Заради сезонната заетост януари традиционно е месецът с най-високо ниво на безработицата, отбелязват от Агенцията.

Същевременно обаче през януари е отчетен и ръст на започналите работа регистрирани безработни. Броят им е 14 305 души, което е с 2 052 души повече в сравнение с последния месец на изминалата година. Сред тях са и 272 души от групата на пенсионерите, учащите и заетите.

82.4% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 23,8%, следвани от търговията - с 17,6%, държавното управление - 7,2%, строителството - 5,5%, и др.

2 514 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през януари - 69 по програми и мерки за заетост и 2 445 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОПРЧР, която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 9 590 лица, като само през януари са сключени трудови договори с нови 2 768 безработни.

В края на януари регистрираните безработни в бюрата по труда са били 229 750, което е с 9 458 лица повече от декември. На годишна база увеличението е с 24 426 лица. Въпреки наложеното затваряне поради втората вълна на Ковид кризата, през месец януари не се наблюдава съществен ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 35 026 безработни лица, като броят им, въпреки кризата, е само с 1 318 повече от броя на новорегистрианите през януари 2020 г. Освен тях, други 488 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През месец януари над 145 000 заети лица са били компенсирани по мерките "60/40" и "80/20" (проект "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по ОПРЧР).

Мярката "Запази ме", финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, е осигурила средства за близо 40 хил. заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 11 378. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (34.0%), следват държавното управление (12.6%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.4%), административните и спомагателните дейности (8.8%), строителството (4.8%) и образованието (4.8%).

Най-търсените професии през месецa са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; стопански и административни специалисти; продавачи; специалисти в спедиция и обработка на товари; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал осигуряващ сигурност и защита; монтажници и др.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.