Палфингер ще създаде център за споделени услуги в София за над 4,4 млн. лева

Палфингер ще създаде център за споделени услуги в София за над 4,4 млн. лева

Министърът на икономиката Даниела Везиева връчи два сертификата по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) на обща стойност 10 932 000 млн. лв., които предвиждат разкриването на 215 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас А бе връчен на фирма "Палфингер продукционстехник България" ЕООД за инвестиционния проект "Създаване на център за споделени услуги Палфингер", гр. София. Проектът е на стойност 4 432 000 лв. и ще разкрие 200 нови работни места.

Сертификат за инвестиция клас Б получи фирма "САРК България" АД за инвестиционния проект "Производство на медни жици", гр. Шумен. Размерът на инвестицията възлиза на 6 500 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити 15 нови работни места.

По време на церемонията министър Везиева обяви, че за периода януари - октомври 2021 г. са сертифицирани общо 26 проекта с общ размер на планираните инвестиции над 1.184 млрд. лв. и 2 521 нови работни места.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.