Малки и средни фирми могат да получат финансова подкрепа за регистриране на патенти

Малки и средни фирми могат да получат финансова подкрепа за регистриране на патенти

Патентното ведомство на България, съвместно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, стартира кампания за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия (МСП).

От 23.01.2023 г. всички МСП ще могат да кандидатстват за два вида ваучери - 1 и 2, от Фонда за малки и средни предприятия (МСП) през 2023.

Какво представлява Ваучер 1?

Ваучер 1 ще възстановява до 90% от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1 350 евро. На национално ниво приложимите разходи за тази услуга са 1 500 евро.

Предварителната диагностика осигурява директен контакт между МСП и експерт по интелектуална собственост, с чиято помощ предприятието да идентифицира за кои свои активи може да получи закрила като интелектуална собственост. Интелектуалната собственост ще позволи на предприятието да защити бизнеса и продуктите си от недобросъвестно копиране или неправомерно използване от конкурентите.

Какво представлява Ваучер 2?

Ваучер 2 ще покрива регистрацията на търговска марка и промишлен дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро. Процентът на възстановяване ще бъде 75% за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50% за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.

Как се кандидатства?

Кандидатите трябва да регистрират своето предприятие в страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) за Фонда за малки и средни предприятия - https://euipo.europa.eu/sme-fund/bg/user/login, след което да изтеглят формуляр за заявка от менюто.

Предстои стартирането на кампания за ваучер 3, който предвижда да се подпомагат МСП при получаването на европейски патент, както и ваучер 4, насочен към придобиване на закрила за сортове растения

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.