Фонд "Земеделие" приема документи по мярката за инвестиции във винарски изби до 19 февруари

Фонд "Земеделие" приема документи по мярката за инвестиции във винарски изби до 19 февруари

До 19 февруари в ДФ "Земеделие" се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка "Инвестиции в предприятия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 - 2023 г.

От финансова подкрепа по мярка "Инвестиции в предприятия" могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Запазват се и допустимите за финансиране дейности, а именно - закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията. И през настоящата година микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 70 % финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители - 35 %, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители - 25 %. Оставащата част от разходите ще бъде за сметка на кандидатите за предоставяне на финансова помощ.

Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел "Вино, промоционални програми и лицензии" след предварително записан час.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.