БВП на България нараства с 1,7% на годишна база през първото тримесечие

БВП на България нараства с 1,7% на годишна база през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 1,7% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0,4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г., показват сезонно изгладените данни по експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база крайното потребление регистрира ръст от 4,1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава със 7,7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни, износът на стоки и услуги намалява с 1%, а вносът на стоки и услуги намалява с 3,8%.

Инвестициите обаче са основен двигател на растежа през първото тримесечие спрямо последното тримесечие на 2023 г. с 1,6%. Крайното потребление расте за тримесечието с 1,3%, показват данните на НСИ.

Отделни данни на НСИ показват, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32,2 хил. души, или с 1,4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2,32 млн. души.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 6,1%, в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - с 5,3%, и в "Професионални дейности и научни изследвания" - с 3,2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0,6%, е регистрирано при дейностите "Добивна промишленост" и "Административни и спомагателни дейности".

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12,8 хил. души, или с 0,6%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2155 лв., за февруари - 2139 лв., и за март - 2300 лева. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 2198 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 3,5%.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.