Бизнес климатът остава без промяна през април

Бизнес климатът остава без промяна през април

Бизнес климатът се задържа на приблизително същото ниво, което достигна предходния месец, през април, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Бизнес климатът в промишлеността се влошава с 1,4 пункта в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца обаче са благоприятни.

Средното натоварване на мощностите през април е с 0,8 пункта под нивото от януари и достига 73,2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности.

Бизнес климатът в строителството се понишава с 1,3 пункта главно поради влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Предприемачите оценяват осигуреността на производството с поръчки като стабилно спрямо януари - за 5,9 месеца. Същевременно очакванията им за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва нивото си от предходния месец. Прогнозите на търговците за следващите 6 месеца са оптимистични.

Бизнес климатът в сектора на услугите нараства с 2,3 пункта, като и тук мениджърите са оптимистични за развитието на бизнеса в следващите 6 месеца.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.