Агенцията по заетостта пак приема заявления от доставчици на обучения за програми с ваучери

Агенцията по заетостта пак приема заявления от доставчици на обучения за програми с ваучери

От днес (4 октомври 2023 г.) Агенцията по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери заети, безработни и икономически неактивни хора по програми и проекти на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

Кандидатстването ще бъде само електронно чрез разработена платформа, достъпна на https://training.az.government.bg/registration.

Заявлението за включване в списъка на одобрените доставчици на обучения, както и приложенията към него, се подават електронно с квалифициран електронен подпис (КЕП), като няма да се приемат заявления и документи на хартиен носител.

Допустимо е провеждането на обучения в дистанционна и смесена форма, в зависимост от специфичните изисквания на всеки проект/мярка.

Подробна информация относно новите условия за провеждане на обучения с ваучери може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенция по заетостта, в раздел "Доставчици на обучения", където са публикувани "Указания за регистрацията и работата на Доставчиците на обучение, предоставящи обучение с ваучери по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход, съгласно ПМС № 48/04.04.2023 г.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.