Три важни стъпки, с които да държите стартиращия си бизнес "над водата"

Преди 11 години TechShop, който работеше с членска маса, заработи. През това време срещу годишна такса от 11 хил. долара клиентите на компанията изпробваха шевни машини, заваръчни апарати или дървообработващи машини. Наскоро обаче компанията приключи съществуването си.

Докато на пръв поглед годишната такса може да изглежда висока, то членския внос, както се оказва, изобщо не е успял да покрие оперативните разходи на бизнеса, пише онлайн изданието entrepreneur.com. TechShop определено привлече клиенти, но бизнес моделът не можа да се адаптира за дългосрочен успех.

Това е жалко както за тази, така и за други компании, които потъват, защото им липсва гъвкавост. Всеки, който е начело на стартиращ бизнес, знае колко разочароващо може да е да оправдава всяко решение. Предупредителните знаци обаче не могат да бъдат игнорирани.

Понякога промяната на курса е най-добрият начин да запазите потъващия си кораб. Затова изградете си солиден кораб.

Дори и когато нововъзникващите фирми достигнат символично важната пета година, лидерството с отворено съзнание е от решаващо значение. Бизнес моделите, които не се променят, остават изложени на риск.

Липсата на гъвкавост, което означава, че компанията зависи от конкретни клиенти или набор от правила, прави вероятността бизнесът да се разпадне много по-голяма. Без възможност за промяна на продукт или услуга бизнесът може да изостане от конкуренцията и изобщо да не се възстанови.

Клиентите в края на краищата очакват предприятията да бъдат подготвени да се променят. Аналогично, ако умението на бизнеса за иновации е ограничено до един конкретен продукт, шансовете са тенденцията, която инициира този продукт, да избледнее, а оттам да се свият и продажбите. Предприемачите трябва да са готови да направят следващи стъпки с продуктите си, справят с конкуренцията и да удовлетворят потребностите на потребителите.

Ако искате да запазите кораба си на повърхността, обърнете внимание на някои важни неща:

Начертайте си курса за успех

Всичко това означава, че компаниите трябва да отделят време на своите служители да мислят творчески и да правят нови предложения за решения проблемите на клиентите. Времето е един измерим ресурс, който не може да бъде подновен. Ако бизнес моделите не дават приоритет на времето за планиране, бизнесът няма да има бъдеще. Как се изразходва времето може да бъде жизненоважен показател за бъдещия успех.

Дори и един предприемач да не е разработил рано адаптивен бизнес модел, той има прозорец за възможност да промяната му, за да остане на повърхността дори в най-бурните води.

И следете внимателно дали компанията ви върви по правилния път, или има признаци за бъдеща злополука.

Признайте, когато определен клиент е неправилен

Само защото една индустрия се справя добре не означава, че всяка компания в тази индустрия ще я следва. Всеки предприемач трябва ясно да идентифицира своя идеален потребител. Това ще опрости продуктите, които ще бъдат разработени, маркетинговите кампании, които ще бъдат разгърнати, и целите за продажби, които ще бъдат определени.

Понякога по-малкото е повече

Без значение колко невероятно е оборудването, колко креативни са служителите и колко фантастични са продуктите. новосъздадените компании не могат да рискуват да изоставят своите екипи за иновации и разработка на продукти. Трябва да се направи реална преценка дали 500 служители са наистина необходими, когато 250 прекарват половината си ден, проверявайки социалните медии.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.