Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | July 9, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

През 2015 г. по Програмата за селските райони са изплатени 1,3 млрд. лева

През 2015 г. по Програмата за селските райони са изплатени 1,3 млрд. лева
Petya Dimitrova

През 2015 г. са изплатени над 1,343 млрд. лв. по 22 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 година, сочи годишният отчет на Държавен фонд „Земеделие”, приет от Министерския съвет.

През миналата година са подписани 1043 договора по седем мерки за подпомагане от Програмата. 501 млн. лв. са разплатени по мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” са изплатени 108 млн. лв. и 264 млн. лв. – по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.

Отворени са приеми по три подмерки от новия програмен период - 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”. Общият брой на подадените проекти е 6614, а подписаните договори към края на 2015 г. са 22.

В Кампания 2015 по схеми и мерки, администрирани по линия на директните плащания, са приети над 115 400 заявления. През 2015 г. преведените субсидии за директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) възлизат на 1,3 млрд. лв. Националните доплащания към директните плащания са на стойност 201 млн. лв.

Изплатените суми по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2015 г. възлизат на 100 млн. лв., от които 73 млн. лв. са от ЕФГЗ, а останалите – национален бюджет.

По 10 мерки от програма „Рибарство“ 2007-2013 са извършени плащания в размер на 47 млн. лв. От тях 32 млн. лв. са от Европейския фонд „Рибарство”, а останалите са съфинансиране от националния бюджет.

По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2015 г. са постъпили плащания в размер на 45 млн. лв., от които главницата е 44 млн. лв., а лихвените плащания – над 1,5 млн. лв. Събраните суми са над 235% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите.

През отчетния период са погасени 282 кредита и са отпуснати 204 нови на стойност 22 млн. лв. Администрираният кредитен портфейл към края на 2015 г. е от 607 кредита с остатъчен дълг от 68 млн. лв. През миналата година са изплатени 122 378 508 лв. по 37 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 25 147 земеделски стопани.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.