Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 26, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Бюджетният излишък се увеличава до почти 2,686 млрд. лева през септември

Бюджетният излишък се увеличава до почти 2,686 млрд. лева през септември

Бюджетният излишък се очаква да достигне почти 2,686 млрд. лева през септември, изчисляват от Министерството на финансите. Това е 2,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), допълват от пресслужбата на ведомството.

Приходите и помощите се очаква да бъдат в размер на малко над 29,2 млрд. лева (76,4 % от годишния разчет), като спрямо деветмесечието на 2017 г. се отбелязва ръст от малко над 3 млрд. лева. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2,766 млрд. лева.

Увеличение се отчита и при постъпленията от помощи, които нарастват с 282,2 млн. лева.

Разходите към септември 2018 г. са в размер на над 26,514 млрд. левакоето е 67,4 % от годишния разчет. Към края на септември 2017 г. разходите възлизаха на 23,731 млрд. лева.

Вноската на България в бюджета на Европейския съюз (ЕС), изплатена към края на септември, е почти 823 млн. лева.

Окончателните данни за изпълнението на бюджета към края на август показват, че бюджетният излишък възлиза на малко над 2,388 млрд. лева. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2,535 млрд. лева и дефицит по европейските средства в размер на 147,1 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи към края на август са за 25,975 млрд. лева, като нарастват с почти 2,4 млрд. лева на годишна база.

От тях данъчните постъпления са 21,344 млрд. лева или 8,5 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци възлизат на почти 4 млрд. лева, от косвени данъци са в размер на 10,348 млрд. лева, от ДДС са 6,777 млрд. лева, от акцизи – 3,386 млрд. лева, и от мита – 157,4 млн. лева.

Постъпленията от други данъци вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 833,7 млн. лева, а от социални и здравноосигурителни вноски – 6,184 млрд. лева.

Неданъчните прииходи възлизат на 3,343 млрд. лева, а от помощи са в размер на 1,288 млрд. лева.

Разходите към края на август са общо 23,587 млрд. лева, което е точно 60% от годишните разчети. От тях нелихвените разходи възлизат на 22,261 млрд. лева, а лихвените плащания са в размер на 587,8 млрд. лева.

Вноската на България в бюджета на ЕС към края на август възлиза на 738,2 млн. лева.

Фискалният резерв е в размер на 10,9 млрд. лева.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.