29 предприятия ще модернизират дейността си с пари по програмата за селските райони

1065629_combine_harvester_by_the_work_1

29 предприятия от хранително-преработвателната и горска промишленост ще получат субсидии за инвестиции в производствата си в общ размер на 23.812 429 млн. лв. Средствата са осигурени по линия на Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” на програмата за развитие на селските райони, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”.

От одобрените бенефициенти, шест дървопреработвателни предприятия ще инвестират в специализирани транспортни средства, транспортни ленти и строително-монтажни дейности. Финансирани ще бъдат и проектите на четири предприятия за производство на зърнени, мелничарски и нишестени продукти. Други четири предприятия – за производство на слънчогледово семе – ще купят няколко вида производствени линии.

Останалите фирми произвеждат месо и месни продукти, млечни продукти и фураж. С получените субсидии от Програмата за развитие на селските райони те планират купуването на нови производствени линии, транспортни средства и оборудване.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.