Студенти искат тясно сътрудничество и ясни изисквания от бизнеса

business_club

Бизнесът трябва да поставя ясни изисквания за това какви качества и умения търси от завършващите студенти, а в същото време и университетите трябва да изказват своите искания към компаниите. Това заяви председателят на новосъздадения „Бизнес Клуб УНСС” Байчо Георгиев на официалното откриване на организацията, целяща да подобри връзката между бизнеса и студентите чрез организиране на серия от практически насочени събития.

По думите на Георгиев, идеята за клуба се е зародила в следствие от множеството проблеми, които студентите срещат по пътя към кариерната си реализация – липса на практическа насоченост на лекционните курсове, недостатъчен опит, високи изисквания от страна на фирмите. Ето защо възпитаниците на висшите училища искат бизнесът да им предоставя повече възможности за натрупване на опит и практически познания за работата на големите корпорации, каквито са стажовете, бизнес академиите и др.

Екипът на студентската организация подчерта необходимостта от активност от страна на студентите като първа стъпка към успешното им кариерно развитие. Клубът ще организира публични лекции с известни личности от професионалния и обществения живот, семинари и обучения за студентите, състезания под формата на бизнес казуси, които да въведат участниците в реална бизнес обстановка. По думите на председателя на „Бизнес Клуб УНСС”, студентите се надяват още с първите си събития да предизвикат интереса както на проактивните си колеги, така и на подходящи партньoри от бизнес сферата.

Инициативата за създаване на бизнес клуба е на факултет „Международна икономика и политика” и Студентския съвет към висшето училище. Списание ENTERPRISE  е официален медиен партньор на организацията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.