Стартира проект за подпомагане на МСП, чрез намаляване на административната тежест

investor1-1

„Малките и средни предприятия са гръбнакът на българската икономика. За нас успешните български предприемачи са доказателството, че в България може да се прави бизнес”. Това каза заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов на среща по повод стартирането на проект „Техническа подкрепа за изготвяне на инструмент за подпомагане на малките и средните предприятия за прилагане на регулационни режими“. Той подчерта, че Министерството на икономиката подкрепя всички инициативи свързани с развитието на малкия и средния бизнес. На срещата присъстваха Каспар Рихтер, ръководител на отдел „Растеж и Бизнес Среда“ към ЕК и Юлия Шербан от Службата за подкрепа на структурната реформа към Европейската комисия (EК), както и представители на изпълнителя на проекта Прайс Уотър Хаус Купърс.

В рамките на дискусията зам.-министър Борисов изтъкна, че проектът има за цел да намали административната тежест за малките и средните предприятия посредством анализ на регулациите, които са особено сложни и да разработи по-опростени механизми за прилагане на действащите регулаторни норми.

Зам.-министърът спомена и за мерките, които Министерството на икономиката предприе през последната една година за подобряването на административната среда и намаляване на административната тежест. Борисов спомена и за участието на държавата в Плана Юнкер, чрез Българска банка за развитие(ББР) „Тя е модератор по този процес имаме и шест банки партньори. ББР може да предложи до 100% гаранции на вашите компании, така че те да получат по ниско финансиране от банките-партньори. Считам, че това е нещо ново, и с него ще насърчим инвестиционните процеси“, заяви зам.-министър Борисов.

Проектът ще бъде реализиран в пет последователни етапа, в рамките на които ще бъде разработена методология за събиране, валидиране и тълкуване на данни, с цел да се идентифицира и оцени информацията за най-често приложимите и най-сложните правни и регулаторни разпоредби, засягащи дейността на малките фирми в България. Ще бъдат проведени проучвания със специален фокус върху МСП-тата и интервюта със заинтересовани страни, за да се идентифицират най-проблематичните и сложни разпоредби от националното законодателство. В последния етап от проекта след анализа от проучванията и интервютата, ще бъдат определени законодателните актове, за които ще бъдат разработени презентации, с цел постигане по-висока достъпност и улесняване. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на икономиката и ще бъдат представени на МСП-та и техните представители.

Проектът е разработен от Министерството на икономиката и се финансира от Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.