Силното лидерство помага на служителите да се преборят с кризата и нуждата от промяна в организацията*

wilson

* От поредицата на Уилсън Лърнинг „Просто Лидерство”

При прилагането на нови стратегии за успех на съвременния конкурентен пазар е необходимо хората да вложат цялата си енергия. Това се налага особено по време на криза, защото:

- Организациите се сблъскват със заплахи за техния растеж и оцеляване.
- Предизвикателствата пред организацията стимулират нова стратегическа ориентация.
- Новата стратегическа ориентация налага промяна.
- Промяната разпилява човешката енергия.

Тъй като организациите отговарят на новите предизвикателства чрез разработване на нови стратегии, промените поставят нов набор от изисквания към хората. Това налага служителите и мениджърите да увеличават усилията си в посока:
- По-добро оползотворяване на времето
- Повече бързина на действие
- По-висока адаптивност и гъвкавост
- По-интензивно сътрудничество
- Повече натовареност

Индивидуалната енергия е количеството енергия, което човек влага над минимално необходимото количество при изпълнение на своята работа. Това е разликата между посредственото и високото представяне. Хората могат сами да изберат да вложат своята индивидуална енергия и без помощта на лидера. Те действат според собствената си нагласа към промяната и преценка за потенциални ползи. Напълно естествено е, обаче, хората да възприемат промяната като загуба, която изчерпва индивидуалната енергия.

Реакциите към промяната са естествени и предвидими

На първо място, лидерите следва да разбират естествения процес на промяната, през който преминават те самите и техните служители. Съществуват пет етапа, през които преминава всеки, освен ако не „заседнат” някъде по пътя.
„Платата” са периоди от време, при които вашата работа, взаимоотношения, здраве и заобикаляща среда са в определена хармония и стабилност..
„Провокаторите” са събития, които ви изкарват от вашето плато. Често пъти наричани „обаждания за събуждане”, провокаторите могат да бъдат положителни или отрицателни, Вие можете да ги избирате или те могат да ви се случват независимо от вас, като се случват няколко едновременно или поединично.
 „Междинните периоди” са периоди между предишното и следващото плато. Това често пъти са периоди на разрив и смут, когато вашата енергия се изразходва за справяне с чувството на несигурност и тревога. Това също така са периоди на задаване на въпроси и търсене на своя начин за справяне с промените около вас.
„Периодът на равносметка” е период на преход, по време на който вие използвате своето време, за да размишлявате върху това, което се е случило, и накъде отивате. Правейки равносметка, вие задържате своите реакции и вместо това предприемате стъпки за управление на самия себе си.
„Преходът напред” е период на лична активност и отговорност, по време на който вие взимате съзнателни решения за бъдещи действия. Преходът напред изисква активност и подвижност за управление и предприемане на действия спрямо множеството провокатори, с които се сблъсквате.

Пълният текст на материала може да намерите в новия брой на сп. ENTERPRISE.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.