Облекчава се програмата за достъп до безлихвени кредити

finance3

Достъпът до безлихвени кредити до 4500 лв. ще бъде облекчен, реши правителството след като прие изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.

Според решението с изменението по програмата, по която се отпускат безлихвени кредити от търговските банки за хора загубили работата си поради пандемията от коронавирус, ще даде по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг от лица до осигуреното от държавата финансиране.

В хода на изпълнение на програмата е установено, че заложените в нея изисквания в известна степен затрудняват достъпа на част от нуждаещите се лица да получат безлихвен кредит. Част от предлаганите промени са свързани и произтичат и от процеса на подписване на споразумения между Българската банка за развитие и търговските банки за изпълнение на програмата.

Министрите предлагат достъп до безлихвеното кредитиране да имат лица, които отговарят на изискването да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди кандидатстването за кредит. Това изискване се отнася само за лицата по трудов договор.

С новите предложения на кабинета се създава и възможност достъп до Програмата да имат, както лица с платени осигурителни вноски, така и лица, които имат декларирани, но неплатени осигурителни вноски, за период от поне 6 месеца преди кандидатстването за кредит, което беше предложение на омбудсмана.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.