Над 2500 МСП ще могат да се възползват от новата схема на Националния гаранционен фонд

шидеров

Над 2500 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от новата схема на Националният гаранционен фонд (НГФ), който е под шапката на Българска банка за развитие. Стойността на отпуснатите кредити може да достигне 700 млн. лв, а приоритет на схемата ще бъдат новите инвестиционни и оборотни кредити, както и тези за финансиране на проекти по оперативните програми, каза изпълнителният директор на фонда Самуил Шидеров по време на представянето на новата двугодишна програма.

Гаранциите са до 1 млн. лв. или до 50% от размера на кредита. Крайният срок, в който едно предприятие може да се включи в програмата е 31 март 2017 г.

Към 2015 г. средните лихви, по които се отпускат кредити от НГФ са около 6% докато в началото на създаването на фонда те са се движили между 12-13%, коментираха от ръководството. Въпреки спадащите лихвени проценти кредитирането за МСП не се увеличава, а обезпечаването на кредита е основното предизвикателство не само за фирмите, но и за банките.

По новата схема НГФ ще работи с 11 банки, а към момента споразумения са подписани с 10. Основен проблем при търговските банки е, че те срещат затруднения при определяне на кредитоспособността на искателите, особено в случаите, при които се касае за кредити от земеделски стопани. В тази връзка гаранциите могат да допълнят финансиращите инструменти, предлагани от банките и микрофинансиращите институции, а не ги изместват, каза Шидеров.

При предишната Гаранционна схема НГФ е издал гаранции за 87 млн. лв., като гарантираните кредити са за над 200 млн. лв., като 31% са за инвестиционни кредити, 58% - за оборотни заеми, а 11% - за лимити и банкови гаранции. 39% от подкрепените фирми са от преработващата промишленост, 13% от селското, горско и рибно стопанство, а други 11% - в сектор „Транспорт, складиране и площи“. 80% от подкрепените предприятия са с персонал до 5 души.

През първото тримесечие на действие на новата схема е гарантиран кредитен портфейл за 23 млн. лв.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.