Лидерството и мениджмънтът днес*

managment

По време на индустриалната революция прилагането на принципите на мениджмънта е станало еднозначно с военния стил на “заповеди и контрол”. По тази причина нуждата от лидерство е главна тема на много автори и консултанти през последните две десетилетия.Съвременните организации често инвестират в развитието на лидерски умения като се предполага, че всеки знае как да ръководи хора. Това предположение не е съвсем вярно, тъй като прилагането на мениджмънта има директно влияние върху финансовата ефективност и тази в сферата на обслужването.

Стилът на “заповеди и контрол” трябва да отпадне, но махалото се е отклонило твърде встрани от целта и предимствата на мениджмънта

Wilson Learning ясно разграничава лидерството и мениджмънта:

Лидерството създава среда за постигане на удовлетворение.

• Насърчава хората да се развиват и да достигнат своя потенциал.

• Подпомага хората да осъзнаят връзката между това, което те могат да допринесат, и една по-голяма цел.

• Вдъхновява хората да видят възможностите и предимствата, които идват с промяната.

Мениджмънтът създава среда за постигане на добро представяне.

• Въвежда процеси и системи, които улесняват работата.

• Предоставя специфична информация, за да осигури постигането на резултатите.

• Разпределя ресурсите практично.

Докато разглеждате двете колони, които са дадени по-долу, си представете едно махало, което се люлее между тях. Спрете махалото над колона “мениджмънт” и помислете какви ще бъдат последствията за една организация, ако използва само принципите на мениджмънта.

И обратно, представете си, че махалото се залюлее в другата посока към лидерството; какви ще бъдат последствията за организация, ако това е нейният единствен приоритет?

После оставете махалото да се залюлее наляво-надясно и си представете организация, която функционира с интегриран подход между принципите на лидерството и мениджмънта. Какви ще са последствията за такава организация?

Лидерство

Мениджмънт

• Удовлетворение

• Поставя въпроса “Защо?”

• Вдъхновение

• Фокус върху обслужването

• Стратегия

• Иновации

• Адаптивност/ Версатилност

• Единност

• Представяне

• Поставя въпроса “Как?”

• Изясняване

• Фокус върху печалбата

• Оперативни дейности

• Подобрение

• Последователност

• Отговорност

Акцентът върху лидерството, мениджмънта или интеграцията между двете в дадена организация се променя с времето. За организации, чиято Втора фаза от историята на успеха е била изправена пред сериозни предизвикателства, интегрираните принципи на лидерството и мениджмънта са от особено важно значение.

Трите фази на растеж

Съществуват три предвидими фази на растеж, през които една организация преминава с течение на времето.

Цялата статия може да намерите в печатния брой на сп. Enterprise.

 * От поредицата: “Интегриране на лидерство и мениджмънт”

 

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.