Една дългоочаквана инвестиция

montaj

Маркетингово проучване на „Алфа рисърч“ определя „Монтажинженеринг“ АД като най-разпознаваемото в очите на стратегическите инвеститори предприятие в областта на монтажните работи. Свидетелство за това са и десетките ключови проекти, реализирани от българската компания в предприятия като „Неохим“, „Луфтханза техник“, „Асарел Медет“, „Карфур“, „ТЕЦ Марица изток“ 2 и 3 и мн. др. Това обаче далеч не означава, че „Монтажинженеринг“ е подмината от кризата. Напротив, макар и доста по-късно – едва в края на 2011 г., фирмата понася тежък удар от свиването на строителния сектор. Поръчките секват, очакваните проекти са замразени, в резултат от което приходите от продажби на строително-монтажното дружество се свиват от 7.582 млн. лв. на 4.886 млн. лв, или с над 35%. С над една трета намалява и нетната печалба – до 146 хил. лв, показва финансовият отчет на „Монтажинженеринг“ за 2012 г., публикуван в Търговския регистър.

„Ефектът от кризата не подмина и нас. За разлика от другите сектори, които понесоха ефекта от кризата още през 2008-2009 г., при нас най-тежък бе периодът между последното тримесечие на 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. През тези 9 месеца почти нямахме поръчки, което си личи и от драстичния спад в обема на приходите ни. Същевременно, компанията не е малка и разходите си остават високи, независимо дали има поръчки, или не. Това много ни дърпа назад.“, коментира пред ENTERPRISE Живко Стоянов, ръководител търговско-административна дейност в „Монтажинженеринг“. По думите му, компанията се сблъсква и с друг типичен за предприятията от малкия и среден сегмент проблем, изострил се с идването на икономическата рецесия у нас:

трудният достъп до банково кредитиране.

Именно в пика на кризата пред предприятието се отваря дългоочаквана възможност – да закупи от държавата производствената база, на която от 1983 г. е разположена производствената му база в Стара Загора. През 2012 г. държавната компания „Монтажи АД“ влезе в списъка за приватизация, но в крайна сметка, след няколко неуспешни опита, започва разпродаването на активите на дружеството един по един. Така през 2013 г. мениджмънтът на „Монтажинженеринг“ взема решението да придобие собственост върху базата, за която от над 20 години плаща месечен наем.

„По-добре да изплащаме кредит, отколкото наем. Стремежът ни беше вноската по кредита да е равна на наема, който плащахме, за да не ни тежи финансово.“, обяснява Стоянов.

Привличането на финансиране обаче се оказва предизвикателство. „Имахме проблеми с достъпа до кредиране, всъщност, продължаваме да имаме такива“, признава мениджърът, споделяйки още, че кредит за закупуване на земята е бил категорично отказан на компанията от банката, обслужвала дейността й от вече 20 години. Без каквито и да е било аргументи. „Ето защо си решихме въпроса по друг начин.“, разказва той.

Решението

идва след кандидатстване за банков заем по дълговия инструмент за финансиране чрез споделяне на риска по програмата „Джеръми“, в рамките на който банките отпускат кредити при лихвени проценти, по-ниски от пазарните. След като събира оферти от банките, които работят по програмата, дружеството успява да си осигури финансиране в размер на 260 000 евро, 220 000 от които са по линия на Джеръми с 3% лихвен процент. Оставащите 40 000 евро за покриване на цялата инвестиция са допълнително договорени с финансовата институция, като в крайна сметка цената на привлеченото кредитиране е договорена при средно под 3.5% лихва.

„Първоначално искахме кредита да е за 10 години, но след като договорихме всички параметри, стана ясно, че ще можем да се вместим в рамките на разходите за наема и за 6-годишен период.“, коментира още административният директор на компанията, която има

опит и с грантовите на схеми на ЕС,

действащи чрез оперативните програми у нас. През миналата година предприятието закупува нова машина за обработка на повърхността на металите на стойност 505 хил. лв., 60% от които са осигурени по оперативна програма „Конкурентоспособност“. Според Живко Стоянов, макар и процедурите по европрограмите да са по-тежки, екипът му не е имал проблеми с управлението на инвестиционния проект. Причината е, че фирмата научава добре урока си още през периода 2008-2010 г.., когато реализира мащабен проект по оперативна програма „Човешки ресуси“. Общо 106 човека минават обучение – по заваряване, метални конструкции, отопление, вентилация и климатизация, топлоенергетика, ел. инсталации и т.н. „Нямахме спънки при изпълнението, но самото отчитане се оказа доста трудно, тъй като обученията са свързани със сертифицираи институции, одобрение на всеки план и програма. Тоест, все едно изпълняваш 6 различни проекта – по един за всяка отделна специалност.“, предупреждава мениджърът.

По-далеч от държавата

За разлика от застоя през 2012 г., Живко Стоянов е категоричен, че през новата 2013 г. нещата изглеждат по съвсем различен начин. „Към края на август отчитаме 15% ръст спрямо цялата миналата година. Имаме подписани договори до края на годината на двойна стойност в сравнение с тези през 2012 г.“, посочва той. Дали това се дължи на заявената на политическо равнище подкрепа за МСП?

„Политическата конюнктура няма кой знае какъв ефект върху нас, защото работим основно с частни инвеститори. Тя засяга предимно държавните поръчки, а ние рядко участваме в такива. Причината е в дискриминативните условия, които ни демотивират. Ето защо, по-скоро се стремим да следим пазара и да хващаме навреме обявените големи инвестиционни проекти, да съсредоточаваме усилията си в осъществяване на контакти, проектиране, съставяне на прогнозни бюджети. Общо взето - каквото си направим ние, това е. Разчитаме изцяло на себе си.“, подчертава търговският ръководител на компанията. А това, в комбинация с безспорното раздвижване в сектора, му позволява да бъде оптимист за развитието на предприятието.

[divider] [/divider]

Дейността на Монтажинженеринг АД  е изработка и монтаж на метални конструкции, резервоари, силози, технологично оборудване, тръбопроводи, газопроводи, пречиствателни станции, подемни съоръжения. Дружеството е специализирано в изграждането на обекти в химическата и нефтопреработвателната промишленост, преработвателна индустрия, машиностроене, хранително вкусова промишленост, преработвателна промишленост, енергетика, граждански, инфраструктурни и промишлени строителни обекти. Бизнес опита на фирмата е трупан в продължение на десетилетия, като дружеството има 6- годишна история в промишленото строителство. Ръководството на фирмата  и основните производствени мощности са в  Стара Загора, предприятието има и цех в Ямбол

Към момента разполага със 190 постоянни служители. През 2013 г., 22 години след транформацията си в частно акционерно дружество, предприятието придобива собственост върху земята, на която е разположена производствената му база в Стара Загора.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.