Евродепутатите одобриха системата за единен банков надзор в ЕС

EP

Европейският парламент даде зелена светлина на предложението за изграждане на система за банков надзор на европейско ниво. Това означава, че от септември 2014 г. от най-големите банки в ЕС ще бъдат поставени под прякото наблюдение на Европейската централна банка.

Депутатите укрепиха прозрачността и отчетността на системата и възложиха на Европейския банков орган да разработи надзорни практики, които надзорните институции в отделните страни ще трябва да спазват, съобщиха от европейската институция.

Системата на банков надзор ще бъде задължителна за всички страни членки на еврозоната и ще бъде отворена за всички останали страни от ЕС.

Прозрачността и отчетността – основни опасения

Въпреки че споразумение за изграждането на системата беше постигнато със страните членки още през април, ЕП и ЕЦБ трябваше да уредят въпроса как да се гарантират демократичната отчетност и прозрачността на надзорните функции на ЕЦБ. Новата система води до прехвърлянето на съществени надзорни правомощия от национално на европейско ниво. Затова депутати от европейския и националните парламенти настояваха, че подобно прехвърляне на правомощия изисква установяването на съизмеримо ниво на демократичен контрол върху новия надзорен орган.

Съгласно законодателните текстове и свързаното с тях междуинституционално споразумение между ЕП и ЕЦБ Европейският парламент ще има широк достъп до информация. Това включва получаването на „пълен и смислен протокол (от заседанията на надзорния съвет), който позволява разбирането на водената дискусия, включително анотиран списък на решенията“. Председателят на надзорния съвет ще трябва да се явява на редовни изслушвания в Парламента.

За засилване на отчетността на системата, на Парламента се дава право да одобри заедно със Съвета председателя и заместник-председателя на надзорния съвет, а също и да поиска тяхното отстраняване. ЕП ще може също така да провежда разследвания на сериозни грешки на надзорния орган. Отделните депутати ще могат да задават въпроси в писмена форма на органа и да получават бърз отговор.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.