Годината стартира с влошаване на бизнес климата

426736_office_tools_3

 

През януари 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 спрямо предходния месец в резултат от влошаване на прогнозите на мениджърите в секторите на промишлеността и търговията на дребно. Това показват данните на Националния статистически институт НСИ.

В областта на промишленото производство, мениджърите дават по-умерени оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията, поради което е отчетено понижение на показателя за бизнес климата в сектора с 1.9 пункта. Анкетата регистрира намаление на производствената активност и на осигуреността на производството с поръчки. Макар и да предвиждат излишък от мощности в следващите месеци, промишлените предприемачи все пак запазват известен оптимизъм за развитието на бизнеса си, въпреки затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната

Значително по-голям срив на показателя на бизнес климата е отчетен при търговията на дребно, където той пада с 12.2 пункта спрямо традиционно силния за търговците декември. Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене, като през последния месец се регистрира засилване на негативното влияние на втория фактор с 16.3 пункта.Търговците очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца

Същевременно, при строителството и услугите не се наблюдават значителни промени в оценките на мениджърите. Проучването сред строителите сочи, че настоящата строителна активност е намалена в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-благоприятни в резултат на изместване на мненията за дейността от намаление към запазване на същата. В областта на услугите, балансовият показател за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 3.9 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените мнения. В прогнозите си за развитието на бизнеса си обаче те остават оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.

 

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.